DanLuat
×

Thêm bình luận

Phân biệt sự khác nhau giữa ủy quyền, ủy nhiệm và ủy thác

(nilovelaw)

  •  51920
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…