Phân biệt quyết định và nghị quyết của công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #408716 05/12/2015

  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10438
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 60 lần


  Phân biệt quyết định và nghị quyết của công ty cổ phần

  Các bạn ơi, mình đọc Luật Doanh nghiệp 2014 (kể cả 2005) mà loạn cả lên. Trong công ty cổ phần tồn tại cả 'quyết định' và 'nghị quyết'. Vậy 'quyết định' và 'nghị quyết' là một hay khác nhau như nào vậy các bạn?

  Luật doanh nghiệp Điều 25 khoản 1 điểm h quy định Điều lệ công ty phải có: "h) Thể thức thông qua quyết định của công ty". Công ty mình là công ty cổ phần, vậy phải quy định trong điều lệ về quyết định của công ty cổ phần (bao gồm quyết định của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, và quyết định của GĐ hoặc TGĐ).

  Nhưng theo mình hiểu thì ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành cả nghị quyết nữa. Vậy đối với ĐHĐCĐ và HĐQT, khi nào thì là quyết định và khi nào thì là nghị quyết?

   
  24035 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #408719   05/12/2015

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3295
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 126 lần


  Chào bạn.

  Khi Công ty cổ phần tiến hành họp địa hội cổ đông thông qua các nội dung họp, nội dung nào được Đại hội cổ đông quyết định thông qua chính là nghị quyết. 

  Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội cổ đông mà Hội đồng Quản trị ban hành quyết định. 

  Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định cụ thể về thể thức họp đại hội đồng cổ đông tại các điều luật từ điều 143 đến điều 148.

  Bạn có thể tìm các biên bản họp của các công ty đại chúng trên mạng để nắm được cụ thể các thuật ngữ này.

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Longvigecam vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (05/12/2015)
 • #408722   05/12/2015

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10438
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 60 lần


  Longvigecam viết:

  Chào bạn.

  Khi Công ty cổ phần tiến hành họp địa hội cổ đông thông qua các nội dung họp, nội dung nào được Đại hội cổ đông quyết định thông qua chính là nghị quyết. 

  Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội cổ đông mà Hội đồng Quản trị ban hành quyết định. 

  Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định cụ thể về thể thức họp đại hội đồng cổ đông tại các điều luật từ điều 143 đến điều 148.

  Bạn có thể tìm các biên bản họp của các công ty đại chúng trên mạng để nắm được cụ thể các thuật ngữ này.

  Bạn ơi, Hội đồng quản trị quyết nghị mà bạn?

   
  Báo quản trị |  
 • #408723   05/12/2015

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10438
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 60 lần


  Và đây nữa:

  Luật doanh nghiệp 2014

  "Điều 25. Điều lệ công ty

  1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

  Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

  ...

  h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;"

  Vậy chỗ này mình phải ghi như thế nào trong Điều lệ công ty nhỉ?

   
  Báo quản trị |  
 • #408727   05/12/2015

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3295
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 126 lần


  Trong biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông hay Hội đồng Quản trị thì những vấn đề nào được cuộc họp quyết định thông qua thì là nghị quyết. Hội đồng Quản trị căn cứ vào Nghị quyết đó ra quyết định thi hành.  

   

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Longvigecam vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (06/12/2015)
 • #408748   05/12/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4084)
  Số điểm: 31518
  Cảm ơn: 938
  Được cảm ơn 1938 lần


  Mickeycute viết:

  Và đây nữa:

  Luật doanh nghiệp 2014

  "Điều 25. Điều lệ công ty

  1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

  Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

  ...

  h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;"

  Vậy chỗ này mình phải ghi như thế nào trong Điều lệ công ty nhỉ?

  Chào bạn.

  Theo tôi thì :

  Nghị quyết: là quyết định của tập thể sau khi "nghị", tức là bàn bạc, thống nhất.

  Quyết định: là văn bản của cá nhân có thẩm quyền (Chủ tịch HĐQT, GĐ...) ban hành căn cứ vào các văn bản khác (ví dụ: Nghị quyết của HĐQT)  hoặc quy định của pháp luật.

  h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;"

  Quyết định theo tôi ở trong câu này là chỉ "hành động", "ý chí" thống nhất sẽ làm việc gì đó chứ không có nghĩa là một văn bản "quyết định".

  Ví dụ: ĐHĐ cổ đông quyết định năm 2015 sẽ phát hành cổ phiếu, lên sàn chứng khoán.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (06/12/2015)
 • #408769   06/12/2015

  hungmaiusa viết:

   

  Mickeycute viết:

   

  Và đây nữa:

  Luật doanh nghiệp 2014

  "Điều 25. Điều lệ công ty

  1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

  Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

  ...

  h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;"

  Vậy chỗ này mình phải ghi như thế nào trong Điều lệ công ty nhỉ?

   

   

  Chào bạn.

  Theo tôi thì :

  Nghị quyết: là quyết định của tập thể sau khi "nghị", tức là bàn bạc, thống nhất.

  Quyết định: là văn bản của cá nhân có thẩm quyền (Chủ tịch HĐQT, GĐ...) ban hành căn cứ vào các văn bản khác (ví dụ: Nghị quyết của HĐQT)  hoặc quy định của pháp luật.

  h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;"

  Quyết định theo tôi ở trong câu này là chỉ "hành động", "ý chí" thống nhất sẽ làm việc gì đó chứ không có nghĩa là một văn bản "quyết định".

  Ví dụ: ĐHĐ cổ đông quyết định năm 2015 sẽ phát hành cổ phiếu, lên sàn chứng khoán.

  Tôi đồng ý với ý kiến của bạn hungmaiusa.

  Quyết định ở đây không phải là tên của 01 loại văn bản. Sau khi thông qua các quyết định thì những nội dung của quyết định sẽ được thể hiện trong nghị quyết.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (06/12/2015)
 • #408772   06/12/2015

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10438
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 60 lần


  Cảm ơn các bạn nhé mình đã hiểu rồi!

   
  Báo quản trị |