Phân biệt giữa quyết định và nghị quyết của HĐQT?

Chủ đề   RSS   
 • #407309 20/11/2015

  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10438
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 60 lần


  Phân biệt giữa quyết định và nghị quyết của HĐQT?

  Các bạn ơi,
   
  Khoản 3 Điều 149 Luật DN quy định:
  "Hội đồng quản trị thông qua QUYẾT ĐỊNH bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết."
   
  Khoản 9 Điều 153 Luật DN quy định:
  "Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, NGHỊ QUYẾT của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị."
   
  Vậy quyết định và nghị quyết của HĐQT là hai văn bản khác nhau à, khi nào thì dùng cái nào vậy các bạn?
   
  44638 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Mickeycute vì bài viết hữu ích
  phuhungbaibang (07/10/2019) Vinacominland (14/03/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #407339   20/11/2015

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3295
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 126 lần


  Về tỷ lệ biểu quyết trong cuộc họp cổ đông, nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (Luật Doanh nghiệp 2005 quy định tỷ lệ là 75%); tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; tổ chức lại, giải thể công ty; các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

  Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (Luật Doanh nghiệp 2005 quy định tỷ lệ là 65%), trừ trường hợp quy định nêu trên và trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  Vì là họp thì phải bàn (nghị) nên những gì thống nhất được sẽ lập thành nghị quyết là phương hướng để thực hiện công việc. Căn cứ vào nghị quyết sẽ có các quyết định được ban hành để triển khai thực hiện nghị quyết. 

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Longvigecam vì bài viết hữu ích
  Mickeycute (21/11/2015)
 • #407376   21/11/2015

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10438
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 60 lần


  Longvigecam viết:

  Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (Luật Doanh nghiệp 2005 quy định tỷ lệ là 65%), trừ trường hợp quy định nêu trên và trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  Bạn ơi, thế 50,01% thì cũng không được à bạn, mình tưởng quá bán (tức 50% thôi) là được?

  Longvigecam viết:

  Vì là họp thì phải bàn (nghị) nên những gì thống nhất được sẽ lập thành nghị quyết là phương hướng để thực hiện công việc. Căn cứ vào nghị quyết sẽ có các quyết định được ban hành để triển khai thực hiện nghị quyết. 

  Bạn ơi vậy nghị quyết quan trọng hơn quyết định, và nghị quyết là văn bản chính thức còn quyết định là văn bản hoặc hành động không chính thức bằng hoặc kém quan trọng hơn à bạn? Tks

   
  Báo quản trị |  
 • #407378   21/11/2015

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3295
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 126 lần


  Luật quy định cứng là 51% rồi.

  Nghị quyết là nội dung được Hội nghị thống nhất, quyết định thi hành. Căn cứ vào Nghị quyết mà cơ quan chấp hành (Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành ra những quyết định cụ thể trên tinh thần nghị quyết). 

   

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #407415   21/11/2015

  Chào bạn,

  Cụm từ "quyết định" tại Điều 149 phải hiểu là các nội dung mà HĐQT thảo luận trong cuộc họp.

  Còn Nghị quyết là thuật ngữ mới trong LDN 2014, nó là kết quả sau của họp của HĐQT và nó chính là Quyết định theo LDN 2005

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #408812   07/12/2015

  phanthanhtuan2013
  phanthanhtuan2013

  Male
  Lớp 1

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:24/02/2013
  Tổng số bài viết (310)
  Số điểm: 2586
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 154 lần


  Mickeycute viết:

  Các bạn ơi,
   
  Khoản 3 Điều 149 Luật DN quy định:
  "Hội đồng quản trị thông qua QUYẾT ĐỊNH bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết."
   
  Khoản 9 Điều 153 Luật DN quy định:
  "Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, NGHỊ QUYẾT của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị."
   
  Vậy quyết định và nghị quyết của HĐQT là hai văn bản khác nhau à, khi nào thì dùng cái nào vậy các bạn?

  Phân biệt kiểu này mà để dịch tiếng anh (ví dụ) thì chắc chớt.

  Theo mình thì vấn đề này chỉ là về mặt từ ngữ, có lẽ do ban soạn thảo chưa chú ý hoặc là đọc nó thuận miệng chứ thấy là Nghị quyết thì chính xác hơn. HĐQT là tập thể, họp thì phải ra Nghị quyết chứ. Cũng tương tự như Quốc hội, có bao giờ có văn bản nào gọi là Quyết định của Quốc hội đâu? Hoặc là Nghị quyết của Hội đồng bảo an, ...

  Từ QUYẾT ĐỊNH của bạn không phải văn bản "Quyết định"mà có thể hiểu là sự quyết định hoặc nếu dùng từ thay thế thì mình sẽ dùng từ "đồng thuận".

   

  Tra cứu BẢN ÁN/ HỢP ĐỒNG MẪU tại https://caselaw.vn

   
  Báo quản trị |