Phân biệt giờ tiêu chuẩn và giờ chuẩn (của giảng viên)

Chủ đề   RSS   
 • #75420 27/12/2010

  nhutkhaulaw

  Sơ sinh

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:26/12/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Phân biệt giờ tiêu chuẩn và giờ chuẩn (của giảng viên)

  Phân biệt Số giờ tiêu chuẩn trong năm và giờ chuẩn.

   

  RẤT CÁM ƠN SỰ GÓP Ý CỦA CÁC LUẬT SƯ

   

  Theo sự đóng góp:

  Số giờ tiêu chuẩn trong năm căn cứ theo mức giờ chuẩn giảng tại của từng chức danh cùng với nội dung giảng dạy cụ thể như ngành nghề đào tạo

   

  RẤT MONG CÁC LUẬT SƯ CUNG CẤP CHỨNG CỨ NÀO ĐỂ KHẲNG ĐỊNH

   

  GIỜ  TIÊU CHUẨN

  #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 164.25pt; height: 29.75pt;">

  =

  #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 164.25pt; height: 29.75pt;">

  GIỜ CHUẨN

  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 164.2pt;">

  Trong thông tư : 50/2008/TTLT- BGDĐT- BNV-BTC : dùng thuật ngữ “giờ tiêu chuẩn trong năm”

  #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 164.25pt;">

   

  #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 164.25pt;">

  Theo Điều 10, Quyết định: 64/2008/QĐ-BGDĐT

  Dùng thuật ngữ “giờ chuẩn:”

   

  Theo bộ phận tài chính – kế toán nói rằng

  GIỜ TIÊU CHUẨN TRONG NĂM KHÔNG PHẢI LÀ GIỜ CHUẨN”

  GIỜ TIÊU CHUẨN TRONG NĂM LÀ = 548 GIỜ (đối với mọi chức danh)

  GIỜ CHUẨN TRONG NĂM (VD: chức danh giảng viên là) = 280 GIỜ

   

  Căn cứ vào mục 3, điều 9, Quyết định: 64/2008/QĐ-BGDĐT,  tính như sau:

   

   

  Nhiệm vụ

  #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 100.5pt; height: 25.4pt;">

  Giảng viên

  #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; width: 174pt; background: none repeat scroll 0% 0% #ffff99; height: 25.4pt;">

  Giờ tiêu chuẩn trong năm

  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 157.5pt; height: 17.4pt;">

  Giảng dạy

  #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 100.5pt; height: 17.4pt;">

  900 giờ

  #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; width: 174pt; background: none repeat scroll 0% 0% #ffff99; height: 17.4pt;">

  280

  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 157.5pt;">

  Nghiên cứu khoa học

  #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 100.5pt;">

  500 giờ

  #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; width: 174pt; background: none repeat scroll 0% 0% #ffff99;">

  156

  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 157.5pt; height: 28.3pt;">

  Hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác

  #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; background-color: transparent; width: 100.5pt; height: 28.3pt;">

  360 giờ

  #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; width: 174pt; background: none repeat scroll 0% 0% #ffff99; height: 28.3pt;">

  112

  #f0f0f0 windowtext windowtext; padding: 0mm 5.4pt; width: 258pt; background: none repeat scroll 0% 0% #ffff99; height: 28.3pt;">

  TỔNG GIỜ TIÊU CHUẨN TRONG NĂM

  #f0f0f0 windowtext windowtext #f0f0f0; padding: 0mm 5.4pt; width: 174pt; background: none repeat scroll 0% 0% #ffff99; height: 28.3pt;">

  548 GIỜ

   

   
  10709 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #75506   27/12/2010

  gdnhaga
  gdnhaga

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/12/2010
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giờ chuẩn và giờ tiêu chuẩn mà luật sư và bạn đã đề cập theo quy định (điều 9, điều 10 Quyết định 64/2008) là 2 nội dung khác nhau, trong đó đề cập từ giờ tiêu chuẩn mà Bộ xác định, các đơn vị tự xác định giờ chuẩn của giảng viên theo yêu cầu công việc, trong đó định mức giờ chuẩn của giảng viên (theo ví dụ) là 280 giờ/năm, hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác do đơn vị tự xác định, có quy định trong Quyết định 64.

  Tuy nhiên, ở các trường Cao đẳng - Đại học mà tôi biết, chỉ có quy định về định mức giờ chuẩn (tối thiểu là 280 giờ - giảng viên, còn với giảng viên chính hay giảng viên cao cấp sẽ khác) và giờ nghiên cứu khoa học, các quy định cụ thể về các hoạt động khác sẽ tính bằng giờ làm việc hoặc bằng tiền (chấm bài giữa kì, đề thi, chấm thi, hướng dẫn thực tập, ôn thi...).

  Theo các quy định của Quyết định 64, nếu giảng viên không thực hiện đủ thời lượng nghiên cứu khoa học thì phần thiếu sẽ là số giờ chuẩn giảng dạy bổ sung.

  Ví dụ: trong năm 2010 tôi giảng 500 tiết, hoạt động nghiên cứu khoa học 50 tiết, các công việc khác (chấm bài giữa kì, đề thi, chấm thi...) không tính vào đây. Định mức ở trường tôi là 280 tiết giờ chuẩn, 104 tiết nghiên cứu khoa học.

  Như vậy, giờ nghiên cứu khoa học của tôi so với định mức là thiếu 54 tiết, số tiết này sẽ chuyển thành định mức giờ giảng bổ sung. Do đó, số giờ dạy vượt của tôi sẽ là 500 - (280+54) = 166 tiết.

  Nếu bạn còn thắc mắc thì có thể PM cho tôi, tôi có nghiên cứu tương đối kĩ về các vấn đề thuộc về quản lý tài chính tại khu vực nhà nước.

   
  Báo quản trị |  
 • #75757   29/12/2010

  nhutkhaulaw
  nhutkhaulaw

  Sơ sinh

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:26/12/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


   

  Rất cảm ơn sự đóng góp của bạn.

  Vấn đề hiện nay tôi quan tâm là cách tính :

  Tiền lương dạy thêm 1 giờ

  - Căn cứ khoản b, mục 2, thông tư  50/2008/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày ngày 09  tháng 9 năm 2008.

   

  - Đối với các cơ sở giáo dục đại học:

   

  Căn cứ Quyết định số1712/QĐ-BĐH ngày 18/12/1978 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì thời gian làm việc của cán bộ giảng dạy đại học là 46 tuần/năm, từ đó có công thức tính tiền lương một giờ dạy là:

   

   

     Tiền lương 1 giờ dạy

  =

        Tổng tiền lương của 12 tháng

            trong năm tài chính

      46 tuần

   

   

  x

   

   

   

       52 tuần

   

             Số giờ tiêu chuẩn trong năm

   

     Thì Căn cứ Quyết định số1712/QĐ-BĐH ngày 18/12/1978 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  Lúc ban hành thông tư này thì
  Quyết định:64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 Chưa Ban Hành.

  Vậy bộ phận tài chính soạn qui chế chi tiêu nội bộ để tính tiền lương 1 giờ dạy thì căn cứ thông tư 50 và quyết định 64 (mà trong thông tư 50 KHÔNG  có căn cứ vào quyết định 64).

   

  VẬY VỀ QUY PHẠM PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

   
  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 17/12/2012 11:03:41 SA sửa lỗi font
   
  Báo quản trị |  
 • #233681   17/12/2012

  mainhinguyen1
  mainhinguyen1

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/12/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  548 giờ có phải là giờ tiêu chuẩn để tính vượt giờ cho các trường chính trị không?

  GIỜ TIÊU CHUẨN TRONG NĂM LÀ = 548 GIỜ (đối với mọi chức danh) căn cứ ở đâu?

  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 17/12/2012 11:04:29 SA ghép bài
   
  Báo quản trị |