Phân biệt công ty TNHH MTV của Nhà nước với công ty TNHH MTV của tư nhân

Chủ đề   RSS   
 • #483673 29/01/2018

  Timhieuluatabc123

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Phân biệt công ty TNHH MTV của Nhà nước với công ty TNHH MTV của tư nhân

  Xin Luật sư cho biết cách phân biệt công ty TNHH MTV của Nhà nước với công ty TNHH MTV của tư nhân ? Mô hình, chức năng, quyền hạn có khác nhau không ?

  Xin trân trọng cảm ơn !

   

   
  29857 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #483844   31/01/2018

  Lilynguyen1608
  Lilynguyen1608
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 4109
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 53 lần


  Tiêu chí

  Công ty TNHH MTV của Nhà nước

  Công ty TNHH MTV của tư nhân

  Về khái niệm

  Là công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

  Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  Về tư cách pháp nhân

  Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  Về cơ cấu tổ chức

  Có thể lựa chọn 01 trong 02 mô hình sau:

   

  - Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

   

  - Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

  - Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.

  - Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ.

   

  -Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu: Chủ sở hữu công ty có thể đồng thời là Chủ tịch Công ty có quyền cao nhất điều hành mọi hoạt động của Công ty.

   

  Chủ sở hữu Công ty có thể thuê Giám đốc hoặc đồng thời là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

   

   -Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu:

   

  -Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền với nhiệm kỳ không quá năm năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Người đại diện theo uỷ quyền phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.

   

  -Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo uỷ quyền bất cứ khi nào

   

   

  Về vốn điều lệ

  Vốn điều lệ của công ty là 100% vốn điều lệ do nhà nước nắm giữ

  -Vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

   

  -Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   

  -Chủ sở hữu công ty phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty.

   

  -Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của tư nhân tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

  Về phát hành chứng khóan

  - không được quyền phát hành chứng khóan

   

  Về chế độ chịu trách nhiệm

  Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khỏan nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  Về chế độ sở hữu

  Thuộc quyền sở hữu của Nhà nứớc

  Thuộc quyền sở hữu của cá nhân/ tổ chức.

  Về vốn góp

  - Vốn của công ty bao gồm vốn do nhà nước đàu tư tại công ty, vốn do công ty tự huy động và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

   

  - Vốn nhà nước đầu tư tại công ty bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn tự tích luỹ được bổ sung vào vốn nhà nước.

   

  - Công ty TNHH một thành viên của tư nhân được quyền thay đổi vốn điều lệ.

   

  - Tài sản của chủ sở hữu và tài sản của công ty TNHH một thành viên của tư nhân tách biệt.

   

  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

   
  Báo quản trị |