DanLuat
×

Thêm bình luận

PHÂN BIỆT CÁC BIỆN PHẤP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NGHĨA VỤ:CẦM CỐ,THẾ CHẤP,ĐẶT CỌC,BẢO LÃNH,KÝ CƯỢC,KÝ QUỸ,TÍN CHẤP

(ikissmylove)

  •  28946
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…