PHÂN BIỆT BỒI THẨM ĐOÀN VÀ HỘI THẨM NHÂN DÂN

Chủ đề   RSS   
 • #504722 15/10/2018

  DuTiepKhac
  Top 150
  Male
  Lớp 10

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (541)
  Số điểm: 13449
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 153 lần


  PHÂN BIỆT BỒI THẨM ĐOÀN VÀ HỘI THẨM NHÂN DÂN

  Bồi thẩm đoàn là một tập hợp thường dân được toàn án ủy nhiệm việc xét xử một vụ án, thuộc hệ thống pháp luật Anh – Mỹ. Nhiệm vụ của bồi thẩm đoàn là xem xét và cân nhấc các bằng chứng để tuyên án có tội hay vô tội sau khi nghe công tố viên và luật sư tranh tụng.

  Hội thẩm nhân dânđại diện của nhân dân trước Toà án trong quá trình thực thi quyền tư pháp. Thông qua hội thẩm sẽ phản ánh được một cách khách quan suy nghĩ, tâm tư của quần chúng nhân dân trong xét xử vụ án.

  Mặc dù có nhiều điểm giống nhau như thể hiện được vai trò đại diện tham gia vào giải quyết vụ án hình sự nhưng giữa 02 chế định trên vẫn có những điểm khác biệt, phản ánh bản chất của hai hệ thống pháp luật: Anh – Mỹ và Việt Nam.

  Những điểm khác biệt giữa bồi thẩm đoàn và hội thẩm nhân dân

  Tiêu chí

  Bồi thẩm đoàn

  Hội thẩm nhân dân

  Hệ thống pháp luật

  Thông luật (như Mỹ, Anh, Hồng Công,..)

  Việt Nam

  Quá trình hình thành

  Tuyển chọn từ người dân, sau đó thực hiện bốc thăm

  Do Hội đồng nhân nhân hoặc Thẩm phán tuyển chọn

  Tên gọi thành viên

  Bồi thẩm viên

  Hội thẩm nhân dân

  Thời gian hoạt động

  Ngắn (trong 1 vụ án)

  Từ khi được lựa chọn đến khi giải quyết xong vụ án

  Dài (thường 5 năm).

  Từ khi được bầu đến khi hết nhiệm kỳ

  Việc lựa chọn

  Ngẫu nhiên

  Mang tính cơ cấu

  Đối tượng lựa chọn

  Bất kỳ ai đáp ứng đủ điều kiện

  Thường lựa chọn những người đang công tác trong một số lĩnh vực nhất định, có uy tín, kinh nghiệm làm công tác xét xử,….

  Cơ quan tham gia vào việc lựa chọn

  Toà án

  Toà án,Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, Hội đồng nhân nhân

  Chấm dứt tư cách

  Xét xử xong, bị loại trong quá trình xét xử

  Hết nhiệm kỳ, bãi nhiệm,miễn nhiệm

  Trở lại tư cách

  Được lựa chọn ngẫu nhiên trở lại sau 1 - 3 năm

  Được bầu lại ở nhiệm kỳ tiếp theo

  Chế tài đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ

  Phạt tiền, phạt tù

  Bãi nhiệm, miễn nhiệm

  Mức chi cho một người/ngày

  40-50 USD

  90.000 đồng (theo điểm d khoản 1 Điều 2 Quyết định 41/2012/QĐ-TTg)

  Phụ cấp hoạt động của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn

  Không

  Trưởng đoàn 40% lương cơ sở; Phó trưởng đoàn: 30% lương cơ sở (Điều 22 Nghị quyết 1213/2016/UBTVQH13)

  Chế độ bảo vệ

  Không

  Chế độ trang phục

  Không

  Chế độ cách ly

  Không

  Số lượng thành viên khi giải quyết 1 vụ án

  Thường là 12 người

  Cấp tỉnh: 03 người; Cấp huyện: 02 người

  Mức độ tham gia vào quá trình xét xử

  Toàn bộ quá trình xét xử vụ án

  Giai đoạn đầu của quá tình xét xử

  Vai trò trong xét xử

  Quyết định bị cáo có tội hay vô tội

  Mang tính tư vấn, phát biểu cảm nghĩ nhiều hơn

  Thông qua việc phân tích khác biệt giữa 02 chế định sẽ cho thấy cái nhìn đầy đủ về ưu điểm, khuyết điểm. Từ đó, có thể lựa chọn điểm hay, nỗi bật của “bồi thẩm đoàn” để hoàn thiện tổ chức và hoạt động của “Hội thẩm nhân dân” ở Việt Nam.

  Cập nhật bởi DuTiepKhac ngày 15/10/2018 10:18:18 SA

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  33526 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận