Phải sử dụng hóa đơn điện tử khi mua, bán hàng hóa, cung cấp DV

Chủ đề   RSS   
 • #497203 17/07/2018

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 886 lần


  Phải sử dụng hóa đơn điện tử khi mua, bán hàng hóa, cung cấp DV

  >>> Xem thêm: Ưu, nhược điểm của hóa đơn điện tử và hóa đơn thường

   

  Bộ Tài chính vừa qua đã ban hành dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) Dự thảo Luật gồm 17 chương, 138 điều thay thế Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

  Theo đó, những nội dung cần lưu ý đối với Luật quản lý thuế được đưa ra như sau:

  - Quy định người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Cụ thể: những doanh nghiệp đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, không thuộc loại doanh nghiệp có rủi ro về thuế thì áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp (không có mã của cơ quan thuế).(điêu 75, Dự thảo Luật)

  >>> Quy định hiện hành về in, phát hành, sử dụng hóa đơn được xây dựng cơ bản để áp dụng quản lý đối với hóa đơn giấy, mặc dù đã có quy định về hóa đơn điện tử nhưng chưa bắt buộc áp dụng rộng rãi mà vẫn cho phép doanh nghiệp được sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa đơn nên đa số các doanh nghiệp vẫn lựa chọn sử dụng hóa đơn giấy, chỉ một số ít doanh nghiệp lựa chọn áp dụng hóa đơn điện tử.

  - Hoàn thiện nguyên tắc thanh tra, kiểm tra thuế áp dụng theo cơ chế quản lý rủi ro và thực hiện thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử tại Điều 75, 86 Luật quản lý thuế.

  - Bổ sung trường hợp thanh tra thuế đối với Người nộp thuế thuộc diện rủi ro về thuế theo các nghiệp vụ quản lý rủi ro của cơ quan thuế. Cơ quan thuế xác định, lựa chọn người nộp thuế thuộc diện rủi ro để đưa và kế hoạch thanh tra theo qui định của pháp luật tại Điều 81 92 Luật quản lý thuế.

  - Bổ sung thêm nội dung “số tiền thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” tại điểm b, khoản 3, Điều 88 và sửa Khoản 2 Điều 89 về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế trong trường hợp người nộp thuế chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế phải nộp.

  - Bổ sung quy định về nguyên tắc kê khai, tính và nộp thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết theo nguyên tắc giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất quyết định hình thức nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện cơ chế tự tính tự khai, tự nộp thuế, đảm bảo tính đồng bộ cho hệ thống văn bản pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế tại Điều 4 5 dự thảo Luật quy định về Nguyên tắc quản lý thuế.

   

  Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm:

   

   

   
  2894 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #497231   17/07/2018

  Mydung0407
  Mydung0407
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2018
  Tổng số bài viết (176)
  Số điểm: 1045
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 16 lần


  Việc áp dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp nên việc ban hành ra quy định trên theo tôi là rất phù hợp và cần thiết. Việc sử dụng hóa đơn điện tử vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, công khai, minh bạch, thuận tiện, và chắc chắn một điều sẽ tránh được việc cán bộ cơ quan thuế gây khó dễ. 

   
  Báo quản trị |