Phải làm sao để yêu cầu cơ quan thi hành án tiến hành thi hành án.

Chủ đề   RSS   
 • #394807 02/08/2015

  Hongphuongabc

  Female
  Mầm

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:15/08/2014
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 500
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 0 lần


  Phải làm sao để yêu cầu cơ quan thi hành án tiến hành thi hành án.

  Án đã kêu xong, quy định thời hạn di dời nhà trả lại phần đất là 6 tháng (từ ngày 3/2/2015 - 3/8/2015). Căn cứ theo giấy quyết định, thì ngày mai (3/8/2015) anh trai tôi đã hết thời hạn di dời.
  - Nếu sang ngày 4/8/2015 hay 5/8/2015....Vv... mà anh trai tôi vẫn không di dời nhà trả lại đất cho tôi, thì tôi phải làm sao?     
  -Nếu phải viết lá đơn yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành nhiệm vụ, thì phải viết như thế nào?
  Tôi xin chân thành cảm ơn. Trả lời giúp tôi với. Tha thiết mong được nhận câu trả lời. 

  Hongphuongabc

   
  7883 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #394810   03/08/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  “Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án

  1. Người được thi hành án có các quyền sau đây:

  a) Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Luật này;

  b) Được thông báo về thi hành án;

  c) Thỏa thuận với người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án;

  d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;

  đ) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;

  e) Không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Chấp hành viên thực hiện;

  g) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ;

  h) Ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;

  i) Chuyển giao quyền được thi hành án cho người khác;

  k) Được miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

  l) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

  2. Người được thi hành án có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định;

  b) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú;

  c) Chịu phí, chi phí thi hành án theo quy định của Luật này.”

   

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #394811   03/08/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  5. Bổ sung Điều 7a và Điều 7b vào sau Điều 7 như sau:

  “Điều 7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án

  1. Người phải thi hành án có các quyền sau đây:

  a) Tự nguyện thi hành án;

  ***thỏa thuận với người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án;

  ***tự nguyện giao tài sản để thi hành án;

  b) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật này;

  c) Được thông báo về thi hành án;

  d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản;

  ***yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót;

  *** khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;

  đ) Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án cho người khác theo quy định của Luật này;

  e) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ;

  g) Được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; được xét miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này;

  h) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

  2. Người phải thi hành án có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Thi hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định;

  b) Kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án;

  ***cung cấp đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai đó;

  c) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú;

  d) Chịu chi phí thi hành án theo quy định của Luật này.

  Điều 7b. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

  1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có các quyền sau đây:

  a) Được thông báo, tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà mình có liên quan;

  b) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản;

  ***yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;

  c) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

  2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú.”

  6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:

  “2. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự.

  Khi kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  a) Kiểm sát việc cấp, chuyển giao, giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định của Tòa án;

  b) Yêu cầu Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, cấp dưới ra quyết định về thi hành án, gửi các quyết định về thi hành án;

  *** thi hành đúng bản án, quyết định;

  *** tự kiểm tra việc thi hành án và thông báo kết quả kiểm tra cho Viện kiểm sát nhân dân;

  *** yêu cầu cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến việc thi hành án theo quy định của Luật này;

  c) Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan;

  *** ban hành kết luận kiểm sát khi kết thúc việc kiểm sát;

  d) Tham gia phiên họp của Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước và phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân;

  đ) Kiến nghị xem xét hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án có vi phạm, pháp luật ít nghiêm trọng của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp hoặc cấp dưới, yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý người vi phạm;

  ***kiến nghị cơ quan, tổ chức liên quan có sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn tới vi phạm pháp luật và áp dụng các biện pháp phòng ngừa;

  e) Kháng nghị hành vi, quyết định của Thủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, cấp dưới có vi phạm pháp luật nghiêm trọng xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu cầu đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.”

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguoitruongphu vì bài viết hữu ích
  Hongphuongabc (03/08/2015)
 • #394812   03/08/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  ----o0o----

   

  ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

  (Đối với Bản án số ...................... ngày ................... của Toà án nhân dân ........................)

   

  Kính gửi:  THI HÀNH ÁN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Tôi tên là: ……………………………………... Sinh năm: ………………….....……

  Địa chỉ:  ………………………………………………………………………...…….

  Tôi làm đơn này yêu cầu Thi hành án …………thi hành Bản án số: ………..………

  ngày ………………. của Toà án Nhân dân …………………………………......…...

  Nội dung yêu cầu: ……………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………….........……

  Tôi kính mong Thi hành án …………..........…….. yêu cầu: (người phải thi hành án)

  thực hiện các yêu cầu trên theo bản án đã tuyên.

   Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Đính kèm: (bản sao)

  -  Bản án số …

  CMND, Hộ khẩu

  Tỉnh/ thành phố , ngày tháng năm

  Người yêu cầu 

   

   

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguoitruongphu vì bài viết hữu ích
  Hongphuongabc (03/08/2015)
 • #394822   03/08/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  Chào bạn Hongphuongabc.

  Án đã kêu xong, quy định thời hạn di dời nhà trả lại phần đất là 6 tháng (từ ngày 3/2/2015 - 3/8/2015). Căn cứ theo giấy quyết định, thì ngày mai (3/8/2015) anh trai tôi đã hết thời hạn di dời.
  - Nếu sang ngày 4/8/2015 hay 5/8/2015....Vv... mà anh trai tôi vẫn không di dời nhà trả lại đất cho tôi, thì tôi phải làm sao?    

  Nếu không tự nguyện thi hành án thì sẽ cưởng chế thi hành án. Muốn vậy bạn phải làm đơn yêu cầu thi hành án. 
  -Nếu phải viết lá đơn yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành nhiệm vụ, thì phải viết như thế nào?

  Bạn đem theo phô tô bản án( bản chính để đối chiếu bản sao) và giấy tờ tuỳ thân chứng minh bạn là người có quyền yêu cầu thi hành án ghi trong bản án; đến chi cục thi hành án dân sự để xin đơn yêu cầu thi hành án, điền vào và nộp.

  Rất đơn giản ai cũng làm được cả.
   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  Hongphuongabc (03/08/2015)
 • #395642   08/08/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  Hongphuongabc viết:

  Án đã kêu xong, quy định thời hạn di dời nhà trả lại phần đất là 6 tháng (từ ngày 3/2/2015 - 3/8/2015). Căn cứ theo giấy quyết định, thì ngày mai (3/8/2015) anh trai tôi đã hết thời hạn di dời.
  - Nếu sang ngày 4/8/2015 hay 5/8/2015....Vv... mà anh trai tôi vẫn không di dời nhà trả lại đất cho tôi, thì tôi phải làm sao?     
  -Nếu phải viết lá đơn yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành nhiệm vụ, thì phải viết như thế nào?
  Tôi xin chân thành cảm ơn. Trả lời giúp tôi với. Tha thiết mong được nhận câu trả lời. 

  Nhà Làm Luật VN qui định rất chính xác .....kể cả dấu chấm ,phết .....

  Luật Pháp phải chính xác bạn nhé ... 1 năm phải đủ 365 ngày ...1 tháng phải 30 ngày ....1 ngày phải 24 giờ...1 giờ là 60 phút.....Nếu trong QĐ THA ghi 6 tháng ....thì phải 4/8 /2015...mới chính xác theo Luật Dân sự VN bạn nhé....

  Anh trai bạn có quyền gia hạn vì lý do bất khả kháng ( làm nhà mới chưa xong ,hoặc chưa thuê được xe ,người phụ việc....Gia hạn thêm 1 tháng ....chính xác là 30 ngày nửa.

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #416454   23/02/2016

  chi0308
  chi0308

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/02/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Các bạn cho mình hỏi: 

  Giải thích/áp dụng trong trường hợp nào đối với điểm b) khoản 1 Điều 7a Luật sửa đổi, bổ sung 64/2014/QH13 nêu trên:

  "Điều 7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án

  1. Người phải thi hành án có các quyền sau đây:

  .....

  b) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật này;"

  Xin cảm ơn!

   
  Báo quản trị |