Oan sai: Người thi hành công vụ phải dùng tiền lương để hoàn trả

Chủ đề   RSS   
 • #491925 16/05/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (757)
  Số điểm: 19354
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 675 lần


  Oan sai: Người thi hành công vụ phải dùng tiền lương để hoàn trả

  Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 68/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.

  Theo đó:

  Người thi hành công vụ phải dùng tiền lương để hoàn trả cho nhà nước đã bồi thường cho người bị oan sai. Lương để hoàn trả là lương cơ sở nhân với hệ số theo ngạch, bậc tại thời điểm có quyết định hoàn trả; trường hợp đã nghỉ việc thì việc hoàn trả căn cứ vào lương của người đó tại thời điểm trước khi nghỉ việc.

  Trường hợp công chức cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự phải hoàn trả như sau:

  - Nếu Nhà nước đã bồi thường hơn 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại, mức hoàn trả là 50 tháng lương của người đó;

  - Nếu Nhà nước đã bồi thường từ trên 80 – 100 tháng lương, mức hoàn trả từ 40 – 50 tháng lương nhưng tối đa 50% số tiền mà Nhà nước bồi thường;

  - Nếu Nhà nước đã bồi thường từ 60 – 80 tháng lương, mức hoàn trả từ 30 – dưới 40 tháng lương nhưng tối đa 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

  - Nếu Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 tháng lương, mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.

   Mức hoàn trả với lỗi vô ý:

  - Nếu Nhà nước đã bồi thường hơn 10 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại, mức hoàn trả là 05 tháng lương của người đó;

  - Nếu Nhà nước đã bồi thường từ trên 08 – 10 tháng lương, mức hoàn trả từ 04 tháng lương của người đó

  - Nếu Nhà nước đã bồi thường từ 06 – 08 tháng lương, mức hoàn trả từ 03 tháng lương của người đó

  - Nếu Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 06 tháng lương, mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.

  Nghị định còn quy định chi tiết các nội dung liên quan đến việc xác định thiệt hại về tài sản, khoản thời gian là căn cứ xác định thiệt hại về tinh thần và vật chất, các khỏan chi phí khác,…

  >>> Xem chi tiết tại file đính kèm:

   

   

   
  1039 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận