DanLuat
×

Thêm bình luận

Nội dung kiểm tra sau thông quan định kỳ đối với doanh nghiệp chế xuất theo dự thảo thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

(Hoangnhung82)

  •  6243
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…