Nội dung kiểm tra sau thông quan định kỳ đối với doanh nghiệp chế xuất theo dự thảo thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

Chủ đề   RSS   
 • #357297 18/11/2014

  Hoangnhung82

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2014
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Nội dung kiểm tra sau thông quan định kỳ đối với doanh nghiệp chế xuất theo dự thảo thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

  Theo dự kiến trong dự thảo thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan thì định kỳ 5 năm một lần, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan DNCX để đánh giá việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

  Quy định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp thường sẽ thực hiện theo niên độ kiểm tra: 05 năm (đến thời điểm kiểm tra)

  -         Phạm vi kiểm tra:

   

  Kiểm tra hồ sơ hải quan và chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cùng các hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan khác (gồm cả dữ liệu điện tử) của hàng hóa xuất nhập khẩu trong khoảng thời gian 05 năm đến thời điểm kiểm tra.

  -         Nội dung kiểm tra:

   

  + Kiểm tra sau thông quan để đánh giá tính tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp

  + Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ hải quan

  + Kiểm tra việc thực hiện các quy định về pháp luật thuế, pháp luật Hải quan

  + Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng nguyên phụ liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

   Theo Dự thảo này, để đáp ứng yêu cầu của cuộc kiểm tra, doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các chứng từ hoàn thành nghĩa vụ doanh nghiệp đối với nhà nước theo quy định của pháp luật. 

   

   
  5785 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận