Nội dung của các bản hương ước, quy ước tổ dân phố

Chủ đề   RSS   
 • #461406 16/07/2017

  myduyen1312
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2014
  Tổng số bài viết (177)
  Số điểm: 1315
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 38 lần


  Nội dung của các bản hương ước, quy ước tổ dân phố

  Thường thì ở các tổ dân phố đều có những bản hương ước, quy ước chung để người dân khu phố đó cùng thực hiện nhằm đảm bảo an ninh, trật tự chung để cùng phát triển. Tuy nhiên với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí và phong tục, tập quán của từng địa phương khác nhau thì mỗi nơi lại có một bản hương ước, quy ước đặc thù riêng biệt của mình. 
   
  Tuy nhiên sắp tới, theo dự thảo Quyết định về xây dựng hương ước, quy ước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, căn cứ điều kiện thực tiễn của thôn, tổ dân phố, nội dung của hương ước, quy ước sẽ bao gồm toàn bộ hoặc một số nội dung sau đây:
   
  - Các biện pháp phát huy, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho người dân tham gia quản lý xã hội, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân;
   
  - Các biện pháp xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, khuyến học, khuyến nghề, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại.
   
  - Các biện pháp bảo vệ tài sản công, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội;
   
  - Các biện pháp bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa; phòng, chống lợi dụng lễ hội để trục lợi, mê tín dị đoan;
   
  - Các biện pháp xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới; xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong gia đình, dòng họ và cộng đồng;
   
  - Tổ chức các hoạt động hiếu, hỉ, lễ, tết, các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng tiết kiệm, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí; phòng, chống lợi dụng lễ hội để trục lợi, mê tín, dị đoan;
   
  - Các biện pháp xây dựng quan hệ hôn nhân và gia đình tiến bộ; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo hành, ngược đãi trẻ em;
   
  - Ghi nhận, giữ gìn, phát huy các phong tục, tập quán, luật tục tốt đẹp của địa phương, các biện pháp xóa bỏ hủ tục lạc hậu;
   
  - Các biện pháp khen thưởng và xử lý vi phạm để bảo đảm thực hiện hương ước, quy ước. Khuyến khích áp dụng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, tự nguyện;
   
  - Các nội dung khác theo nhu cầu của thôn, tổ dân phố nhưng phải phù hợp với nguyên tắc xây dựng hương ước, quy ước.
   
  Xem thêm các nội dung khác của Dự thảo Quyết định tại đây

  be positive always

   
  2689 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn myduyen1312 vì bài viết hữu ích
  Thanh241994 (17/07/2017) GHLAW (17/07/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #461501   17/07/2017

  Thanh241994
  Thanh241994
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (202)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 28
  Được cảm ơn 75 lần


  Mình nghĩ nếu có quy định này thì rất là tốt, để vấn đề xây dựng quy định chung của tổ dân phố mang tính pháp lý hơn, đồng thời khuyến khích các tổ dân phố xây dựng quy định chung tạo nên nề nếp văn hóa, thông nhất trong cả nước, tránh tình trạng mỗi nơi, mỗi khác không thống nhất.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanh241994 vì bài viết hữu ích
  myduyen1312 (17/07/2017)