Nợ tiền sử dụng đất bây giờ phải tính như thế nào ?

Chủ đề   RSS   
 • #471337 18/10/2017

  Nợ tiền sử dụng đất bây giờ phải tính như thế nào ?

  Tôi có một thắc mắc mong các luật sư tư vấn giúp Nguyên tôi có một mảnh đất nằm trong tỉnh Đồng Nai đã được cấp GCNQSDĐ vào ngày 30/1/2007 và có ghi nợ tiền sử dụng đất (khoảng 12 triệu đồng) theo thông báo nộp tiền sử dụng đất của chi cục thuế xác nhận ngày 24/1/2007. Như vậy bây giờ tôi muốn đóng tiền mà tôi đã ghi nợ thì phải tính như thế nào,?

  1/ tôi đóng theo giá tôi được ghi nợ + khoảng tiền chậm nộp

  2/ phải nộp theo giá đất hiện tại. Xin cám ơn. Chân trọng

   
  3555 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận