NLĐ của 03 công ty sẽ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thưởng

Chủ đề   RSS   
 • #520104 06/06/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (630)
  Số điểm: 13722
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 544 lần


  NLĐ của 03 công ty sẽ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thưởng

  Là nội dung được Chính phủ ban hành trong Dự thảo Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số Tập đoàn kinh tế,Tổng công ty nhà nước

  Theo đó, các Tập đoàn, Tổng công ty sau sẽ được thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng:

  a) Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

  b) Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

  c) Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số Tập đoàn kinh tế,Tổng công ty nhà nước

  Công ty mẹ tại điểm a, b và c khoản 1 Điều này sau đây gọi chung là công ty

  Đối tượng áp dụng theo quy định của nghị định trên gồm:                                              

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên trong công ty quy định tại Điều 1 Nghị định này là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  2. Người được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước ủy quyền bằng văn bản thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước để tham gia, biểu quyết, quyết định trong Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông đối với công ty quy định tại Điều 1 Nghị định này là công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

  3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và cơ quan đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện chủ sở hữu) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quy định tại Nghị định này.

  Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm để chi tiết thêm những nội dung được ban hành theo Nghị định như:

  - Nguyên tắc xác định và trả lương, thù lao, tiền thưởng

  - Thực hiện quản lý lao động và xây dựng thang lương, bảng lương

  - Trả lương, tiền thưởng đối với người lao động và Ban điều hành

  -...

   

   
  855 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận