DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

NLĐ cần biết 7 điều này khi ký Hợp đồng lao động năm 2021

Ký kết hợp đồng lao động

Ký kết hợp đồng lao động năm 2021

Trên tinh thần sửa đổi, hoàn thiện Bộ luật lao động 2012, Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021) có những thay đổi về hợp đồng lao động. Dưới đây là những thay đổi trong các quy định về một hợp đồng lao động, mời bạn đọc tham khảo và góp ý!

1. Bản chất của hợp đồng lao động và quan hệ lao động

Điều 13 BLLĐ 2019 bổ sung một chi tiết không có tại BLLĐ 2012:

“Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.”

Thực tế có những người sử dụng lao động thuê lao động với bản chất là một hợp đồng lao động (HĐLĐ) nhưng lại lấy tên gọi khác, tuy nhiên Nhà nước xác nhận tất cả quan hệ lao động có xuất hiện những căn cứ:

(1) Có sự thỏa thuận

(2) Có trả lương

(3) Có sự điều hành giám sát của một bên.

thì được xem là một HĐLĐ được Bộ luật này điều chỉnh và phải tuân theo khung pháp lý của Nhà nước.

2. Hợp đồng có thể được ký kết qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu

Đây là quy định mới tại Khoản 1 Điều 14 BLLĐ 2019, theo đó những trường hợp ký kết hợp đồng lao động qua phương tiện điện tử (email, tin nhắn, các hình thức thông điệp dữ liệu khác) cũng được xem là đã ký kết hợp đồng bằng văn bản.

3. Thẩm quyền ký kết hợp đồng bên phía người lao động

Bao gồm:

- Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên

- Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó

- Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó

- Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

(Khoản 4 Điều 18 BLLĐ 2019)

4. Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động

Theo Điều 20 BLLĐ 2019, đó là:

(1) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

(2) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Theo quy định trên, loại hợp đồng theo mùa vụ, theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng giờ đây cũng sẽ được ký dưới dạng hợp đồng lao động xác định thời hạn.

5. Lưu ý về thử việc

Điều 26, 27 BLLĐ 2012 và Điều 24, 25 BLLĐ 2019 quy định về hình thức thử việc.

Khi BLLĐ 2019 có hiệu lực, hợp đồng theo mùa vụ sẽ không còn tồn tại, vì vậy quy định “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.” thay đổi thành “Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.”

Bên cạnh đó, từ 2021, nếu NLĐ công việc của người quản lý doanh nghiệp thì thời gian thử việc có thể lên đến 180 ngày (hiện nay chưa có quy định này)

6. NLĐ được hoãn thực hiện hợp đồng trong một số trường hợp mới

Bổ sung vào Điều 32 BLLĐ 2012, Điều 30 BLLĐ 2019 quy định thêm 1 số trường hợp hai bên tạm hoãn  thực hiện hợp đồng lao động:

- Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ

- Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác

Trong những trường hợp hoãn thực hiện hợp đồng, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận có ngưng việc trả lương, thưởng, lợi ích hay không.

7. Những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đáng chú ý

Điều 37 BLLĐ 2012 quy định một số trường hợp người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tuy nhiên phải đáp ứng đủ điều kiện về lý do và thời gian.

Sang đến BLLĐ 2019 NLĐ nếu người lao động chấm dứt hợp đồng và có báo trước một thời hạn nhất định, họ sẽ không cần có lý do (Khoản 1 Điều 35):

“1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

…”

Nếu có một số lý do sau đây, NLĐ có thể chấm dứt HĐLĐ mà không cần báo trước:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn

- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của BLLĐ 2019;

- Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Mời bạn đọc đóng góp những thông tin giúp người lao động bảo vệ quyền lợi trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động!

>>> Xem 8 điểm mới về hợp đồng lao động từ 2021 trong video sau

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QcDiFk0r5KI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Xem trên Youtube TẠI ĐÂY
  •  967
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…