NLĐ bị xử lý kỷ luật sa thải có phải bồi thương?

Chủ đề   RSS   
 • #409708 15/12/2015

  NLĐ bị xử lý kỷ luật sa thải có phải bồi thương?

  Chào luật sư?

  Tôi hiện đang làm nhân sự cho 1 công ty tư nhân.

  Tôi có vấn về vướng mắc cần luật sư tư vấn như sau: Trường hợp NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong tháng không có lý do chính đáng. Trường hợp này công ty tiến hành sa thải. Như vậy, NLĐ có phải bồi thường 1/2 tháng lương hay gì không thưa luật sư?

   
  2054 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận