Những trường hợp nào thì được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Chủ đề   RSS   
 • #236062 28/12/2012

  gioanpc

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/11/2012
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 1 lần


  Những trường hợp nào thì được miễn thuế thu nhập cá nhân?

  Những trường hợp nào thì được miễn thuế thu nhập cá nhân?

  Hỏi: Đề nghị Văn phòng công chứng Gia Khánh cho biết những trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân? - Nguyễn Tiến Thức (Bắc Giang)
   
  Trả lời:
  Theo Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân, những trường hợp sau được miễn thuế thu nhập cá nhân:

  1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

  2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

  3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

  4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

  5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

  6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

  7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

  8. Thu nhập từ kiều hối.

  9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

  10. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.

  11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

  a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

  b) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

  12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

  13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

  14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
   
  Luật sư Trịnh Trọng Trương

   

   
  33359 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #236063   28/12/2012

  gioanpc
  gioanpc

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/11/2012
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 1 lần


  Cá nhân nào được miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản và hồ sơ được quy định như thế nào?

  Cập nhật lúc: 08/07/2010 05:07:00

  Thực hiện việc chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu ruột; giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau...

   

  Câu hỏi: Cá nhân nào được miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản và hồ sơ được quy định như thế nào?

  Căn cứ pháp luật:

  -         Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

  -         Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

  -         Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân,

  Trả lời:

  1. Cá nhân được miễn thuế đối với thu nhập nhận được từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản trong các trường hợp sau đây:

  Thực hiện việc chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu ruột; giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau.

  Trong đó: Chuyển nhượng bao gồm việc chuyển đổi, chuyển quyền thông qua hợp đồng mua bán giữa các cá nhân thuộc đối tượng trên với nhau; thừa kế là việc người đã mất để lại tài sản của mình theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.

  2. Hồ sơ miễn thuế đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

  2.1. Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho giữa vợ với chồng cần một trong các giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn hoặc quyết định của Tòa án xử lý ly hôn, tái hôn (đối với trường hợp chia nhà do ly hôn, hợp nhất quyền sở hữu do tái hôn).

  2.2. Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ cần có một trong hai giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu) hoặc bản sao giấy khai sinh.

  Trường hợp con ngoài giá thú thì phải có bản sao quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền công nhận.

  2.3. Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho giữa cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi cần có một trong hai giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu) hoặc bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền.

  2.4. Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho giữa ông nội, bà nội với cháy nội cần có các giấy tờ sau: Bản sao Giấy khai sinh của cháu nội và bản sao Giấy khai sinh của Bố cháu nội; hoặc bản sao hộ khẩu có thể hiện mối quan hệ giữa ông nội, bà nội với cháu nội.

  Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại cần có các giấy tờ sau: Bản sao giấy khai sinh của cháu ngoại và bản sao giấy khai sinh của mẹ cháu ngoại; hoặc bản sao sổ hộ khẩu có thể hiện mối quan hệ giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại.

  2.5. Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho giữa anh, chị em ruột với nhau cần có một trong các giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao Giấy khai sinh của người chuyển nhượng của người nhận chuyển nhượng thể hiện mối quan hệ có chung cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hoặc các giấy tờ khác chứng minh quan hệ huyết thống.

  2.6. Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể cần có giấy tờ sau:

  - Bản sao sổ hộ khẩu ghi rõ mối quan hệ giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể.Hoặc

  - Bản sao giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh của chồng hoặc vợ làm căn cứ xác định mối quan hệ giữa người chuyển nhượng là cha chồng, mẹ chồng với con dâu hoặc cha vợ, mẹ vợ và con rể.

  Trường hợp chuyển nhượng bất động sản, thừa kế, tặng cho thuộc đối tượng miễn thuế nêu trên nhưng người chuyển nhượng không có giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về mối quan hệ giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng làm căn cứ để xác định thu nhập được miễn thuế.

  Trường hợp bất động sản là tài sản thừa kế, được căn cứ vào hồ sơ các mối quan hệ như quy định trên còn phải căn cứ vào di chúc hợp pháp, trường hợp người quá cố không lập di chúc thì xử lý quyền phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn gioanpc vì bài viết hữu ích
  COTTAGE (20/09/2014)
 • #236068   28/12/2012

  gioanpc
  gioanpc

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/11/2012
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 1 lần


  Tặng, cho bất động sản được miễn thuế trong trường hợp nào?

  Hiện nay trong gia đình chúng tôi đang tiến hành việc phân chia tài sản thừa kế là bất động sản. Như vậy, việc thừa kế, tặng cho bất động sản có được miễn thuế thu nhập không, nếu được miễn thuế thì được miễn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào?(Thanh Hà, Nghi Lộc, Nghệ an)

  Vấn đề này chúng tôi xin trao đổi như sau:

  Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số100/2008/NĐ-CP .

  Điểm 4 mục III Phần A Thông tư84/2008/TT-BTC ngày 30/8/2009 của Bộ tài chính quy định: Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa mẹ chồng, cha chồng với con dâu, giữa bố vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh chị em ruột với nhau được miễn thuế thu nhập cá nhân.

  Căn cứ vào quy định nêu trên gia đình bạn nên đối chiếu cụ thể với tình hình phân chia thừa kế trong gia đình để thực hiện.
   

   
  Báo quản trị |