Những trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc đầy đủ nội dung

Chủ đề   RSS   
 • #543721 16/04/2020

  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 97 lần


  Những trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc đầy đủ nội dung

  1. Nội dung của hóa đơn điện tử

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC, khi khởi tạo và xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng thì hóa đơn có các nội dung sau:

  - Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

  - Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

  - Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

  - Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng;

  - Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua;

  - Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

  - Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  - Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có).

  2. Những trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc đầy đủ nội dung

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC, 08 trường hợp sau hóa đơn không nhất thiết phải đầy đủ nội dung, cụ thể:

  - Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài). Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên.
   
  - Đối với hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua.
   
  - Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì không nhất thiết phải có các chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh theo quy định và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
   
  - Đối với hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký điện tử, chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã), tiêu thức người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế), tiền thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng. Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính, số lượng, đơn giá.
   
  - Đối với chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế giá trị gia tăng, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số, chữ ký điện tử người bán.
   
  Trường hợp tổ chức kinh doanh hoặc tổ chức không kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không thì chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho các cá nhân của tổ chức kinh doanh, cá nhân của tổ chức không kinh doanh thì không được xác định là hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không hoặc đại lý phải lập hóa đơn điện tử có đầy đủ các nội dung theo quy định giao cho tổ chức có cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.
   
  - Đối với hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn vị tính, số lượng, đơn giá.
   
  - Đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thì trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.
   
  - Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua, đơn vị tính, số lượng, đơn giá.
   
  13700 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #543728   17/04/2020

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4333 lần


  Những trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc đầy đủ nội dung => Xin cảm ơn bài viết hữu ích của bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  thanghi.info (19/04/2020)
 • #543857   19/04/2020

  minhluan.123
  minhluan.123

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/03/2020
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 11 lần


  Xin cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Cho mình hỏi thêm, Hiện nay có những loại hóa đơn nào nhỉ?

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn minhluan.123 vì bài viết hữu ích
  thanghi.info (19/04/2020) chauchaufpt (23/04/2020) anhpham_tk (21/04/2020)
 • #543858   19/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 97 lần


  minhluan.123 viết:

  Xin cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Cho mình hỏi thêm, Hiện nay có những loại hóa đơn nào nhỉ?

  Dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau có thể phân loại hóa đơn thành các loại khác nhau như:

  - Dựa vào chất liệu của hóa đơn có thể phân thành:

  + Hóa đơn giấy.

  + Hóa đơn điện tử.

  - Dựa vào phương pháp tính thuế có thể phân thành:

  + Hóa đơn giá trị gia tăng.

  + Hóa đơn bán hàng.

  + Các loại hóa đơn khác.

  - Dựa vào hình thức hóa đơn có thể phân thành:

  + Hóa đơn tự in.

  + Hóa đơn đặt in.

  + Hóa đơn điện tử.

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn thanghi.info vì bài viết hữu ích
  xuanvienlaw (19/04/2020) hoanghai102 (19/04/2020) chauchaufpt (23/04/2020) anhpham_tk (21/04/2020)
 • #543867   19/04/2020

  xuanvienlaw
  xuanvienlaw

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2020
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 3 lần


  Trường hợp doanh nghiệp dùng hàng hóa để biếu, tặng cho người lao động thì có phải hóa đơn không vậy? Mình cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn xuanvienlaw vì bài viết hữu ích
  thanghi.info (19/04/2020) chauchaufpt (23/04/2020) anhpham_tk (21/04/2020)
 • #543868   19/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 97 lần


  xuanvienlaw viết:

  Trường hợp doanh nghiệp dùng hàng hóa để biếu, tặng cho người lao động thì có phải hóa đơn không vậy? Mình cảm ơn!

  Doanh nghiệp phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả trường hợp dùng hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

  Tuy nhiên, khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì doanh nghiệp KHÔNG phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

  Trong trường hợp này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ (theo mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) theo thứ tự bán hàng trong ngày. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn thanghi.info vì bài viết hữu ích
  chauchaufpt (23/04/2020) Hoang_Law (20/04/2020) anhpham_tk (21/04/2020)
 • #543919   20/04/2020

  Hoang_Law
  Hoang_Law

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn, mình có một vấn đề thắc mắc như sau: Công ty mình có lập hóa đơn  bán hàng cho đối tác nhưng hóa đơn lập lại ghi sai số lượng hàng hóa và sai thuế suất thuế giá tri gia tăng làm tổng số thanh toán bị sai. Trường hợp này phải xử lý như thế nào ạ? Chân thành cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Hoang_Law vì bài viết hữu ích
  thanghi.info (20/04/2020) chauchaufpt (23/04/2020)
 • #543920   20/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 97 lần


  Hoang_Law viết:

  Chào bạn, mình có một vấn đề thắc mắc như sau: Công ty mình có lập hóa đơn  bán hàng cho đối tác nhưng hóa đơn lập lại ghi sai số lượng hàng hóa và sai thuế suất thuế giá tri gia tăng làm tổng số thanh toán bị sai. Trường hợp này phải xử lý như thế nào ạ? Chân thành cảm ơn

  Không rõ doanh nghiệp bạn đã xuất hóa đơn cho khách hàng chưa và đôi bên đã kê khai thuế đối với hóa đơn đó chưa?
  + Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

  + Doanh nghiệp có hóa đơn lập sai và đã xuất cho khách hàng; nhưng đôi bên chưa kê khai thuế đối với hóa đơn đó. Đầu tiên, doanh nghiệp liên hệ, thông báo với khách hàng về sai sót. Tiếp đến, đôi bên cùng nhau lập Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai; trong đó, phải ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn. Đồng thời, doanh nghiệp thu hồi lại hóa đơn đã lập sai từ khách hàng. Cuối cùng, doanh nghiệp lập hóa đơn mới cho đúng và xuất cho khách hàng như bình thường; ngày lập hóa đơn mới là ngày các bên lập biên bản thu hồi hóa đơn. Doanh nghiệp gạch chéo lên các liên của hóa đơn lập sai đã thu hồi lại và lưu giữ chúng đầy đủ.

  + Doanh nghiệp đã xuất hóa đơn lập sai cho khách hàng và đôi bên đã kê khai thuế đối với hóa đơn đó. Đôi bên cùng nhau lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập sai; trong đó, ghi rõ các sai sót. Doanh nghiệp (bên bán) lập hóa đơn mới để điều chỉnh (Hóa đơn điều chỉnh) và xuất cho khách hàng. Ngày lập hóa đơn mới là ngày các bên lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn thanghi.info vì bài viết hữu ích
  chauchaufpt (23/04/2020) Hoang_Law (20/04/2020) anhpham_tk (21/04/2020)
 • #543986   21/04/2020

  anhpham_tk
  anhpham_tk

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2020
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 6 lần


  Trường hợp nào thì doanh nghiệp mới được khởi tạo hóa đơn điện tử? Những oanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì có được lập hóa đơn điện tử không? Có phải thông báo cho cơ quan nhà nước hay là không?

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn anhpham_tk vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/04/2020) thanghi.info (21/04/2020) chauchaufpt (23/04/2020)
 • #543992   21/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 97 lần


  anhpham_tk viết:

  Trường hợp nào thì doanh nghiệp mới được khởi tạo hóa đơn điện tử? Những oanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì có được lập hóa đơn điện tử không? Có phải thông báo cho cơ quan nhà nước hay là không?

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC, Doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ muốn khởi tạo hóa đơn điện tử thì phải đáp ứng điều kiện sau:
   
  - Có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
   
  - Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử.
   
  - Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.
   
  - Có chữ ký điện tử theo quy định.
   
  - Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.
   
  - Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:
   
  + Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;
   
  + Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.
   
  Doanh nghiệp muốn khởi tạo hóa đơn điện tử nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì phải ra Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC) gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
   
  Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử được thể hiện bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
   
  Lưu ý: Doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế khi lập hóa đơn điện tử thì phải gửi thông tin trên hóa đơn bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế để nhận mã xác thực hóa đơn từ cơ quan thuế. 
   
  Trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải lập Thông báo phát hành hóa đơn (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC) để gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Đồng thời phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn thanghi.info vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/04/2020) chauchaufpt (23/04/2020)
 • #544118   23/04/2020

  chauchaufpt
  chauchaufpt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2020
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 4 lần


  Trường hợp xuất hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn và không phải nộp thuế GTGT.

  Ví dụ: Doanh nghiệp A là công ty may mặc sản phẩm lụa tơ tằm, sau khi tạo ra lụa, công ty chuyển tiếp qua khâu sản xuất quần áo thành phẩm. Trong trường hợp này thì doanh nghiệp A không phải lập hóa đơn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chauchaufpt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/04/2020)