DanLuat 2015

Những tranh chấp đất đai phải tiến hành hòa giải

Chủ đề   RSS   
 • #517175 25/04/2019

  MinhPig
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (231)
  Số điểm: 4536
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 141 lần


  Những tranh chấp đất đai phải tiến hành hòa giải

  Những tranh chấp đất đai phải tiến hành hòa giải

  Khi có các tranh chấp liên quan đến đất đai của các chủ thể thì theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết các tranh chấp theo quy định của pháp luật.

  Điều 202. Luật đất đai quy định về Hòa giải tranh chấp đất đai:

  1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

  2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải

  ...

  Vậy có phải các trường hợp nào tranh chấp cũng phải thông qua thủ tục hòa giải?

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Trường hợp chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

  1. Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp sau đây:
  ...
  b) Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.

  - Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

  - Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,... thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.

  Như vậy, theo tinh thần của Nghị quyết chỉ những tranh chấp liên quan đến “Ai là người có quyền sử dụng đất” thì bắt buộc phải tiến hành hòa giải. Còn các tranh chấp khác về thừa kế, tranh chấp các giao dịch liên quan đến QSDĐ,...  thì không bắt buộc.

  Xem thêm:

  >>> Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai cần biết

  >>> 20 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất

   
  1980 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận