Những trang thông tin điện tử không phải cấp phép

Chủ đề   RSS   
 • #341177 26/08/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4330 lần


  Những trang thông tin điện tử không phải cấp phép

  Ngày 19/8/2014, Bộ Thông tin & Truyền Thông ban hành Thông tư 09/2014/TT-BTTTT về quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Theo đó, các trang thông tin điện tử sau không phải cấp phép:

  1. Trang thông tin điện tử nội bộ quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

  2. Trang thông tin điện tử cá nhân quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

  3. Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin được quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2011/NĐ-CP.

  4. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP không phải cấp phép theo quy định tại Thông tư này nhưng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định có liên quan.

  5. Diễn đàn nội bộ dành cho hoạt động trao đổi, hỏi đáp thông tin nội bộ liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó.

  Thông tư này có hiệu lực từ 03/10/2014 và thay thế Thông tư 14/2010/TT-BTTTT, 07/2008/TT-BTTTT.

   
  3257 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận