DanLuat 2015

Những sai sót của người tư vấn pháp luật

Chủ đề   RSS   
  • #486899 13/03/2018

    Những sai sót của người tư vấn pháp luật

    mình muốn hỏi là khi người tư vấn pháp luật  kí kết hợp đồng tư vấn pháp luật với khách hàng thì họ cần phải thỏa thuận các điều khoản để soạn thảo hợp đồng. Vậy thì người tư vấn hay có những sai sót gì trrong quá trình thỏa thuận với khách hàng và trong quá trình soạn thảo hợp đồng.

     
    737 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-