Những sai sót cần tránh khi làm kế toán tiền lương

Chủ đề   RSS   
 • #297413 15/11/2013

  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2765)
  Số điểm: 31716
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1106 lần


  Những sai sót cần tránh khi làm kế toán tiền lương

   
  Khi làm kế toán tiền lương kế toán không tránh khỏi những sai sót. Chính vì thế người làm kế toán nên biết các vấn đề này để tránh nhé kẻo làm sai lại ảnh hường đến mình và công ty
   
  Kế toán tiền lương là việc hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố như: Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán vì vậy đòi hỏi người kế toán phải thật sự chính xác, tỉ mỉ, chỉ cần một sai xót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp, dưới đây là những điều cần tránh khi thực hiện tác nghiệp hoặc hoàn thiện các thủ tục chứng từ kế toán tiền lương.
   
  1. Về chứng từ
   
  - Các mẫu chứng từ ghi chép không đúng mẫu hoặc đúng mẫu nhưng ghi chép không đúng quy định, ghi thiếu các yếu tố trên mẫu chứng từ, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan: Mẫu phiếu thu, phiếu chi không đúng mẫu, các phiếu chu, phiếu chi không được đánh số liên tục trong năm mà đánh theo tháng, phiếu chi thiếu định khoản kế toán, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan trong đó phiếu chi quan trọng nhất là chữ ký người nhận tiền, phiếu thu quan trọng nhất là chữ ký của thủ quỹ; không ghi dòng “ Đã nhận đủ số tiền viết bằng chữ”, dòng “ Chứng từ gốc kèm theo”
   
  - Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ
   
  - Một số khoản chi trên 100.000 đồng không có Hóa đơn tài chính
   
  - Các khoản chi thuộc nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi..; không phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, đơn vị hạch toán vào chi phí như chi ngày 8.3, chi cho tài trợ, ủng hộ, khen thưởng cá nhân trong công ty…-> PhảI điều chỉnh lấy từ quỹ
   
  - Các khoản chi lớn không có hóa đơn tài chính )..> cần thống kê để loại ra khỏi chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế như:
  + Thanh toán chi khoán tiền điện thoại chỉ có danh sách ký nhận, không có hóa đơn kèm theo..> đúng ra phải có hóa đơn tài chính, còn việc khoán chỉ là căn cứ để khống chế mức chi thôi
  + Chi phí thuê nhà của cá nhân không có hóa đơn tài chính (mặc dù nó là chi phí thực tế của doanh nghiệp
  + Thanh toán chi phí qua qua thẻ Mastercard chỉ kèm sao kê của Ngân hàng, không có chứng từ gốc kèm theo
  ….
  - Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính logic về mặt thời gian
  - Ngày trên hóa đơn trước ngày viết Tờ trình
  - Ngày trên Đề nghị thanh toán sau ngày Hóa đơn tài chính
  - Ngày tháng trên các hợp đồng, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu không logic
  - Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính đầy đủ
   
  Chi phí cho nhân viên
   
  - Các bảng lương thiếu không có chữ ký của người nhận tiền.
  - Một số khoản chi công tác phí khoán chi theo danh sách ký nhận không có diễn giải thể hiện đi công tác lưu động trên 15 ngày/háng
  - Chi ăn ca theo mức cố định tháng hoặc chi ăn ca theo số ngày/ đơn giá nhưng không có bảng chấm công lưu kèm
  - Chi làm thêm giờ không có giấy báo làm thêm giờ
  - Chi từ Quỹ Dự phòng mất việc làm cho đào tạo tại chức CBNV, không có tài liệu giải trình về sự thay đổi công nghệ dẫn đến người lao động bị mất việc làm.
   
  Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu
   
  - Bảng kê thu mua hàng nông sản chưa ghi chưa đầy đủ địa chỉ, số chứng minh thư của người bán hàng
  - Thanh toán chi phí xăng dầu thanh toán trên cơ sở thực chi ghi trên theo hóa đơn tài chính, không có định mức
  Chi phí dịch vụ mua ngoài
  - Chi sửa chữa vật dụng hỏng không có giấy báo hỏng, chi phí sửa chữa xe không có biên bản xác nhận tình trạng kỹ thuật của tài sản trước khi đưa vào sửa chữa, không có tờ trình xin duyệt kinh phí, chỉ có hóa đơn tài chính.
  - Chi sửa chữa lớn không có biên bản bàn giao đưa vào sử dụng
  - Chi sửa chữa lớn đó ghi nhận vào tăng nguyên giá TSCĐ nhưng không có Biên bản đánh giá của bộ phận kế toán về thời gian sử dụng ước tính của tài sản sau sửa chữa là cơ sở trích khâú hao của đơn vị
  - Chi đào tạo học nghiệp vụ thiếu Quyết định cử di học, Chương trình kế hoạch học tập làm việc, chỉ có đề nghị thanh toán và hóa đơn tài chính
   
  Chi phí bằng tiền
   
  - Chi phí cấp phát quà tết không có danh sách đính kèm
  - Khoản chi hội nghị khách hàng không có danh sách khách hàng mời đính kèm
  - Một số khoản chi hội thảo, hội nghị thiếu danh sách đại biểu, các khoản chi tiền bồi dưỡng cho đại biểu dự họp, hội nghị không có ký nhận của từng người mà chỉ có tờ trình xin thanh toán của bộ phận văn phòng.
  - Chứng từ xin thanh toán chi phí tiếp khách không thể hiện rõ tiếp khách nào
   
  Thanh toán công nợ
   
  - Đơn vị thực hiện chi trả tiền hàng cho bên thứ 3 không phải là đại diện theo pháp luật của người cung cấp hàng hóa cũng như không có giấy ủy quyền của người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
  - Chi tiếp khách không ghi rõ tiếp khách nàu
   
  Việc ký kết hợp đồng còn chưa đúng theo quy định của pháp luật, chưa chặt chẽ
   
  - Một số hợp đồng khi ký kết hợp đồng kinh tế còn căn cứ theo pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989.
  - Hồ sơ mời thầu không yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu đã thực hiện cho gói thầu tương tự để có tiêu chí đánh giá chính xác, … Ngoài ra trong hồ sơ thầu cũng không yêu cầu nhà thầu gửi kèm theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập hoặc quyết toán thuế của nhà thầu. Trong hồ sơ mời thầu của các gói thầu xây lắp chỉ yêu cầu là “doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế có mức tăng trưởng hoặc duy trì ở mức ổn định” nhưng không nêu rõ cụ thể mức ổn định đó là như thế nào.
  - Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp, người ký kết hợp đồng không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp này, tuy nhiên không có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.
   
  Thực hiện ký kết hợp đồng vượt phân cấp
   
  - Theo Quyết định phân cấp tài chính của đơn vị đối với các đơn vị cấp dưới, có thể ký vượt cấp hoặc hcia nhỏ giá trị hợp đồng.
   
  Chưa ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng bổ sung
   
  - Một số hợp đồng đã hết hiệu lực thi hành hoặc các điều khoản hợp đồng không còn phù hợp nhưng các đơn vị vẫn chưa ký lại hoặc ký bổ sung phụ lục hợp đồng.
   
  Chưa thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng
   
  - Một số hợp đồng mua vật tư, hàng hoá trong điều khoản cam kết đã ghi rõ thời gian bên bán phải giao hàng nhưng khi thực hiện bên bán đã giao hàng chậm so với quy định. Tuy nhiên đến khi thanh toán và thanh lý hợp đồng chưa có Biên bản xác nhận nguyên nhân chậm tiến độ và chưa đề cập đến vấn đề vi phạm điều khoản tiến độ thực hiện hợp đồng.
   
  Chưa theo dõi chặt chẽ các hợp đồng
   
  - Một số đơn vị chưa có sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế đã ký và tình hình thực hiện các hợp đồng này. Một số hợp đồng hết hiệu lực chưa tổ chức thanh lý theo quy định
   
  2. Về hạch toán
   
  - Hạch toán nội dung không đúng tài khoản đối ứng
  - Hạch toán một số nghiệp vụ không có cơ sở hoặc không kịp thời hoặc bị trùng 2 lần
  - Hạch toán thu tiền và chi trả tiền chưa kịp thời
  - Lập phiếu thu không phù hợp với thời điểm thực tế thu tiền ví dụ
  + Một số đơn vị lập phiếu thu và hạch...

  Theo http://hocketoanthue.org/

   
  3144 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
  nguyenhang29 (15/03/2014) pandacon (24/11/2013) tanphuocvo1987 (21/11/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận