Những nội dung cần có trong hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #492225 21/05/2018

  mynhobe

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/08/2017
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Những nội dung cần có trong hợp đồng lao động

  Căn cứ pháp lý:

  + Khoản 1 Điều 43 Bộ luật lao động 2012.

  + Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Về hướng dẫn Bộ luật lao động 2012.

  1. Thông tin cá nhân của người sử dụng lao động và người lao động:

  + Đối với người sử dụng lao động (Bên A):

  - Tên, địa chỉ, số điện thoại của doanh nghiệp;

  - Tên, chức danh, thông tin cá nhân của người thay mặt doanh nghiệp ký hợp đồng lao động.

  + Đối với người lao động ( Bên B):

  - Họ tên, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, nơi sinh của người lao động;

  - Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú.

  * Đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam cần có số giấy phép lao động, ngày tháng năm cấp, nơi cấp giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền cấp;

  ** Đối với lao động từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi cần có văn bản đồng ý việc giao kết hợp đồng lao động của người đại diện theo pháp luật đối với người lao động;

  *** Đối với lao động dưới 15 tuổi cần điền đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người đó.

  2. Thông tin về công việc:

  - Công việc phải làm;

  - Địa điểm làm việc, trường hợp làm nhiều địa điểm khác nhau thì ghi địa điểm chính;

  - Thời gian làm việc trong ngày/ca, thời gian bắt đầu và kết thúc, thời gian nghỉ ngơi;

  - Ngày nghỉ trong tuần/tháng, ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;

  - Thời hạn của hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng lao động (số ngày hoặc số tháng) , thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc hợp đồng lao động (đối với hợp đồng xác định thời hạn hoặc theo mùa vụ) , thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động (đối với công việc không xác định thời hạn);

  3. Thông tin về lương:

  - Mức lương, phụ cấp lương, tiền thưởng;

  - Hình thức trả lương

  * Lựa chọn hình thức trả theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán;

  ** Lương trả bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ. Về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản do 2 bên cùng thỏa thuận;

  - Kỳ hạn trả lương

  * Đối với người làm thời vụ theo giờ, ngày hoặc tuần thì sẽ được trả ngay sau đó hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần. 

  ** Đối với người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. 

  - Chế độ nâng ngạch, nâng bậc, nâng lương: Điều kiện, thời gian, thời điểm, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương mà hai bên đã thỏa thuận.

  4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế:

  - Tỷ lệ % tính trên tiền lương tháng đóng bảo hiểm;

  - Phương thức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động và của người lao động;

  5. Các điều khoản khác:

  - Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: Ghi cụ thể số lượng, chủng loại, chất lượng và thời hạn sử dụng của từng loại trang bị bảo hộ lao động theo quy định của người sử dụng lao động;

  - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng: Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đảm bảo thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

  - Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận..

   
  1430 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhobe vì bài viết hữu ích
  minbaby (11/07/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận