những khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích rõ vì sao?

Chủ đề   RSS   
  • #421105 09/04/2016

    những khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích rõ vì sao?

    1. Phụ cấp là một chế độ đãi ngộ với người lao động.
     
    7286 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận