những điểm mới của Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Chủ đề   RSS   
  • #390798 06/07/2015

    những điểm mới của Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

    LS có thể cho biết những điểm mới trong Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam liên quan đến công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư.

     
    2195 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận