DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Những cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL từ 01/01/2021

cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL từ 01/01/2021

Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL từ 01/01/2021

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021. Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là việc sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản QPPL so với quy định  hiện hành.

Vậy so với Luật ban hành văn bản 2015 thì những  cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL có thay đổi gì không? Mời bạn xem nội dung chi tiết tại bảng dưới đây:

STT

Văn bản QPPL từ 01/01/2021

Thẩm quyền ban hành từ 01/01/2021

1

Hiến pháp

Quốc hội

2

Bộ luật

Quốc hội

3

Luật

Quốc hội

4

Nghị quyết

Quốc hội

5

Pháp lệnh

Ủy ban thường vụ Quốc hội

6

Nghị quyết 

Ủy ban thường vụ Quốc hội

7

Nghị quyết liên tịch

Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

8

Nghị quyết liên tịch

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

9

Lệnh

Chủ tịch nước

10

Quyết định

Chủ tịch nước

11

Nghị định

Chính phủ

12

Nghị quyết liên tịch

Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

13

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

14

Nghị quyết 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

15

Thông tư

 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

16

Thông tư

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

17

Thông tư

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

18

Quyết định

Tổng Kiểm toán nhà nước

19

Thông tư liên tịch

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

20

Nghị quyết 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh)

21

Quyết định

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

22

Văn bản quy phạm pháp luật 

Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

23

Nghị quyết

Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện)

24

Quyết định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

25

Nghị quyết

Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

26

Quyết định

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Như vậy, so với quy định hiện hành thì các cơ quan ban hành văn bản QPPL cơ bản không đổi, nội dung luật mới chỉ bổ sung thêm thẩm quyền ban hành một số loại văn bản QPPL.

 

  •  2680
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…