những chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản với các công ty hợp danh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên....

Chủ đề   RSS   
 • #288031 24/09/2013

  những chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản với các công ty hợp danh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên....

  cho mình hỏi với
  những chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản với các công ty hợp danh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty TNHH 1 thành viên, hợp tác xã, hix
  mấy cái này nó ko rõ lắm
  giúp mình với

   
  5830 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận