Nhứng biến chuyển trong định nghĩa "doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Chủ đề   RSS   
 • #427834 15/06/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 105 lần


  Nhứng biến chuyển trong định nghĩa "doanh nghiệp nhỏ và vừa"

  Cụm từ “doanh nghiệp vừa và nhỏ” chắc khá quen thuộc với nhiều người, nhưng để hiểu rõ thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tiêu chí xác định, và áp dụng cho trường hợp nào thì cần hiểu rõ các trường hợp sau:

  1/ Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào tiêu chí TỔNG NGUỒN VỐN hoặc SỐ LAO ĐỘNG theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP:

  I. Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản, Công nghiệp và xây dựng:

  - Doanh nghiệp siêu nhỏ: Số lao động 10 người trở xuống

  - Doanh nghiệp nhỏ: Tổng nguồn vốn 20 tỷ đồng trở xuống hoặc Số lao động từ trên 10 người đến 200 ngườ

  - Doanh nghiệp vừa: Tổng nguồn vốn từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng hoặc Số lao động từ trên 200 người đến 300 người

  II. Khu vực Thương mại và dịch vụ:

  - Doanh nghiệp siêu nhỏ: Số lao động 10 người trở xuống

  - Doanh nghiệp nhỏ: Tổng nguồn vốn 10 tỷ đồng trở xuống hoặc Số lao động từ trên 10 người đến 50 người

  - Doanh nghiệp vừa: Tổng nguồn vốn từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng hoặc Số lao động từ trên 50 người đến 100 người

  2/ Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa để Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT năm 2013 theo TT 16/2013/TT-BTC: thì căn cứ vào tiêu chí DOANH THU và SỐ LAO ĐỘNG:

  Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ là doanh nghiệp sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian năm và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng

  3/ Dự thảo luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đưa ra các xác định "gộp" giữa hai cách trên. Cụ thể tại điều 5 của Dự thảo quy định: 

  1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:
  a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề không vượt quá 100 tỷ đồng.
  b) Lao động bình quân năm của năm trước liền kề không quá 300 người. 
  2. Căn cứ mục tiêu hỗ trợ trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về quy mô doanh thu và số lao động trong ngành, lĩnh vực tại khoản 1 Điều này.
   
  Kết luận ngắn: Dự thảo đã bỏ các xác định dựa trên tổng nguồn vốn (theo mình thì điểm này hoàn toàn hợp lý với các ngành dịch vụ lấy "chất xám" và "con người" làm vốn). Tiêu chí về số lao động tối đa được giữ nguyên nhưng đièu kiện về doanh thu tăng lên rất nhiều. Không biết các quy định cụ thể theo khoản 2 điều 5 dự thảo sẽ như thế nào, nhưng những thay đổi về định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Dự thảo theo mình là phù hợp về định hướng do sự phát triển về kinh tế củ đất nước và sự thay đổi cơ cấu ngành trong tương lai. 

   

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  2969 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận