Nhờ tư vấn giùm nghi định 128/2008/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #101962 12/05/2011

  thanthuoc113

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhờ tư vấn giùm nghi định 128/2008/NĐ-CP

  Điều 38. Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính

  Các mẫu biên bản và quyết định để sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính được ban hành kèm theo các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước căn cứ vào các Điều 46, 47, 48, 49, 54, 55, 55a, 56, 61, 71, 78, 87, 96 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

  Nhưng nghị định không thấy quy định biểu mẫu, vậy vẫn dùng biểu mẫu của Nghị định 134/2003/NĐ-CP phải không? Nhờ các bạn chỉ dẫn giúp

   
  8068 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #108860   08/06/2011

  hunghvbp
  hunghvbp

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/04/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  van su dung mau bien ban cua nghi dinh 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 theo huong dan cua Van phong chinh phu  quy dinh tai  van Số: 2297/VPCP-KNTN

  Tạm dịch
  Vẫn sử dụng mẫu biên bản của Nghị định 134/2003 ngày 14/11/2003 theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ quy định tại văn bản số 2297/VPCP-KNTN

  Lời nhắn : Bạn nhớ viết tiếng Việt có đầy đủ dấu

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  Số: 2297/VPCP-KNTN
  V/v: sử dụng các mẫu biên bản và quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

  Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

   

  Kính gửi:

  - Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Xét kiến nghị của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương tại văn bản số 07/BCĐ-QLTT ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc sử dụng ấn chỉ trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính; ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 861/BTP-PLHSHC ngày 24 tháng 3 năm 2009; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Cho phép tiếp tục sử dụng các mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính được ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ đến khi Chính phủ ban hành các nghị định mới quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Điều 38 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

  2. Yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương rà soát, soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.

  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTgCP, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
  - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ thuộc VPCP;
  - Lưu VT, KNTN (3).

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Kiều Đình Thụ

   

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 08/06/2011 06:25:18 CH sửa dấu tiếng Việt
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hunghvbp vì bài viết hữu ích
  BachThanhDC (13/06/2011) thanthuoc113 (21/01/2012)
 • #161707   19/01/2012

  thanthuoc113
  thanthuoc113

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Thắc mắc về nghị định 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011

  Nhờ luật sư tư vấn giúp điều 8 chương I nghị định 84/2011. Hình thức phạt cảnh cáo sẽ được áp dụng cụ thể như thế nào? Hay áp dụng theo mức quy định ở chương II hành vi nào có quy định cảnh cáo thì mới được áp dụng?
   
  Báo quản trị |