Nhờ tư vấn dùm việc họ con từ cha sang mẹ.

Chủ đề   RSS   
 • #175135 29/03/2012

  swtbabyannie

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/03/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhờ tư vấn dùm việc họ con từ cha sang mẹ.

  Em xin thưa chuyện là :
  6 năm trước em có bầu và anh ấy có cưới em nhưng 2 đứa không làm giấy kết hôn.Ở được vài tháng thì 2 đứa chia tay. Khi em sanh con anh ấy làm giấy nhận con mang họ cha. Trong suốt 6 năm anh ấy không chu cấp vật chất lẫn tình cảm,1 tay gia đình em lo hết (nhà em cũng có điều kiện) .Rồi gần đây,anh đem qua 500 triệu nói là cho con để ăn học đến 18 tuổi. Được 1 tháng anh ấy nhắn tin đòi tiền lại nói là thiếu nợ phải trả. Em không trả vì em biết anh ấy nói xạo,anh ấy sắp lấy vợ,cần tiền mua nhà. Anh ấy cũng thừa nhận điều đó. E rất tức khi anh ấy đối xử với con em như vậy.Nên em ra điều kiện anh ấy phải làm giấy từ con,đổi họ cha sang họ mẹ thì em mới trả tiền.
  Vậy xin cho em hỏi,pháp luật có chấp nhận cho a ấy từ con đổi họ sang mẹ được không? Em có ra phường hỏi,người ta trả lời không được. Xin mọi người chỉ cách em để đổi được họ cho con em.Vì người cha này quá đốn mạt.
  E xin cảm ơn nhiều.
   
  5996 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #175140   29/03/2012

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1350 lần
  Moderator

  Theo quy định tại điểm c Điều 27 BLDS thì bạn hoàn toàn có quyền thay đổi họ, tên cho con.
  Theo quy định tại mục 7 Điều 36, 37, 38 NĐ 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì cha mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên có quyền yêu cầu thanh đổi,cải chính họ tên cho con. Việc thay đổi, cải chính họ, tên cho con trong giấy khai sinh sẽ do UBND xã, phường nơi đăng ký khai sinh trước đây của con bạn giải quyết.
  Hồ sơ bạn cần chuẩn bị là:
  + Tờ khai xin thay đổi, cải chính họ tên cho con theo mẫu của UBND xã, phường.
  + Giấy khai sinh bản chính của con
  + Các giấy tờ khác liên quan đến việc thay đổi, cải chính họ, tên cho con (trường hợp này bạn có thể yêu cầu người cha viết giấy đồng ý và đề nghị UBND xã cho thay đổi họ cho con sang họ mẹ.
  Trong thời hạn 5 ngày (tối đa 10 ngày) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, UBND xã, phường sẽ phải quyết định cho phép thay đổi, cải chính họ.

  #ffffff;">

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
 • #175156   29/03/2012

  quyquyquy1981
  quyquyquy1981

  Male
  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2012
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 130
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào bạn, Đầu tiên đề nghị bạn kiềm chế cảm xúc, không nên nói những lời nặng nề trên diễn đàn - nói chung trường hợp của bạn hơi khó giải quyết vì: Việc thay đổi họ, tên phải được sự đồng ý, thỏa thuận của cha và mẹ trẻ, trong trường hợp này con bạn dưới 9 tuổi nên chưa phải hỏi sự đồng ý của con bạn. Bạn cần trình bày rõ ràng với Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường để họ giúp đỡ (Nếu được)

  tôi xin trích một số quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch và Điều 27 Bộ luật Dân sự 2005 để bạn tham khảo

  Mục 7  (Nghị định 158)

  THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC,

  XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, ĐIỀU CHỈNH HỘ TỊCH

  Điều 36. Phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

  Phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch theo quy định tại Mục này bao gồm:

  1. Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

  2. Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.

  3. Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

  4. Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.

  5. Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

  6. Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

   

  Điều 37. Thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

  Điều 38. Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch

  1. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

  Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính.

  Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

  Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.

  Ðiều 27. Quyền thay đổi họ, tên  (Bộ luật dân sự)

  1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

  a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

  b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

  c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

  d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

  đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

  g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

  3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #175428   31/03/2012

  tuanlawer
  tuanlawer
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/03/2012
  Tổng số bài viết (100)
  Số điểm: 515
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Chào bạn.

  Theo tôi, bạn chỉ nên thực hiện thủ tục đổi họ của con từ họ cha sang họ mẹ. Trên thực tế, đứa bé vẫn là con anh ta, dù anh ta có thế nào đi nữa thì cũng không thể làm mất đi tình cảm thiêng liêng đó.
  Về việc đổi họ con trong trường hợp của bạn rất đơn giản.
  Thứ nhất, anh ta phải đồng ý bằng văn bản về việc chấp thuận đổi họ con từ họ cha sang họ mẹ, thì con bạn được quyền đổi họ từ họ cha sang họ mẹ - Theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự 2005.
  Theo quy định tại Điều 38 Nghị định158/2005/NĐ-CP, thủ tục đăng ký thay đổi như sau:
  Bạn nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại UBND xã, phường nơi bạn làm đăng ký Giấy khai sinh cho con bạn. Hồ sơ gồm: 1. Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu quy định);  2. Bản chính Giấy khai sinh của con bạn;  3. Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu của vợ chồng bạn;  4. Các giấy tờ liên quan (bản chính) để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch.

  Chúc bạn nhiều may mắn.

   
  Báo quản trị |