Nhờ mọi người giúp đỡ về bài tập kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai

Chủ đề   RSS   
 • #515256 13/03/2019

  Nhờ mọi người giúp đỡ về bài tập kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai

  Em có bài tập đang phải làm về kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai. Nhờ mọi người giúp đỡ với ạ. Đề bài như sau:

  Khách hàng là ông Nguyễn Văn Tâm đến một trung tâm tư vấn Pháp  luật yêu cầu người tư vấn thay ông soạn thảo một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà khách hàng là bên nhận chuyển nhượng trên cơ sở đảm bảo sự an toàn pháp lí và quyền lợi tốt nhất cho khách hàng. 

  ​a. Vậy, trong trường hợp này, với tư cách là nhân viên tư vấn được trung tâm chỉ định là người tư vấn vụ việc này, Anh (Chị) cần phải vận dụng những kỹ năng gì để thực hiện yêu cầu này của khách hàng?

  ​b. Để hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ được lập hợp pháp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức của một hợp đồng chuyển nhượng mà pháp luật đã quy định, thì theo Anh (Chị), những vấn đề pháp lí cần phải xác định trong vụ việc này là gì để chuẩn bị cho việc soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng?

  ​c. Hãy phác thảo những điều khoản chủ yếu của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà trong đó chứa đựng những điều khoản nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi và phòng ngừa rủi ro cao nhất cho ông Nguyễn Văn Tâm khi ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng. 

   

   
  983 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận