DanLuat 2015

Nhờ luật sư tư vấn giúp em một vấn đề

Chủ đề   RSS   
  • #251283 27/03/2013

    Nhờ luật sư tư vấn giúp em một vấn đề

    Em muốn mua một miếng đất khoảng 60m2 (5 x 12) nhưng khi xem sổ đỏ thì thấy ghi chỉ giới xây dựng (diện tích này là 7,5m2). Vậy nhờ Luật sư tư vấn giúp xem em có thể mua miếng đất đó ko?

     
    1702 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-