Nhờ Luật sư tư vấn

Chủ đề   RSS   
 • #176509 05/04/2012

  nguyenxuanngu

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/12/2011
  Tổng số bài viết (45)
  Số điểm: 855
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 1 lần


  Nhờ Luật sư tư vấn

   Xin LS tư vấn cho 2 nội dung sau:

  1. QĐ2666/QĐ-UB ngày 27-06-2002 của Chủ tịch UBNDTPHCM v/v thu hồi và giao đất xây dựng Khu Công Nghệ Cao thành phố, không ghi tên tôi ( Nguyễn Xuân Ngữ ), không ghi số bản đồ, số thửa, số mét vuông đất của bị thu hồi. Vậy QĐ này có phải là QĐ thu hồi đất đối với tôi không, thưa LS? Đối chiếu với Điều 21 LĐĐ 1993, 1998, 2001, QĐ này có  đúng là  QĐ thu hồi đất đối với tôi không ? Điều 21 : “ Việc quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó” ".

  2. Điều 3 QĐ này có ghi ghi : “.....và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này”. Nơi nhận: “Như điều 3”. Nhưng quyết định này không tống đạt đến tôi, có nghĩa là tôi  (Ngữ) là người không có liên quan, và như thế tôi ( Ngữ ) không phải thi hành QĐ này phải không LS ? Thế mà Chủ tịch UBNDQ9 ra QĐ cưỡng chế và đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tôi Ngữ với lý do là tôi không nghiêm túc thực hiện QĐ 2666 của Chủ tịch UBNDTPHCM (!?)

           Xin hỏi, tôi bị cưỡng chế trong trường hợp này có đúng không, thưa LS?

           Không tống đạt QĐ đến tôi mà bắt tôi thi hành là có dân chủ và có đúng pháp luật không? Dùng quyền công vụ trong trường hợp này có chính danh không LS? Có dấu hiệu phạm tội hình sự không?

  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 16/07/2012 08:36:08 CH Chỉnh cỡ chữ
   
  3345 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận