DanLuat 2015

Nhờ luật sư làm rõ một số nét về Hội đồng thẩm tra xác định tài liệu lưu trữ

Chủ đề   RSS   
 • #423207 28/04/2016

  Nhờ luật sư làm rõ một số nét về Hội đồng thẩm tra xác định tài liệu lưu trữ

  Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 28, Luật Lưu trữ 2011: "Theo đề nghị của Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ quyết định hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử.

  Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu do người đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ quyết định thành lập để thẩm tra tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử".

  Vậy tôi thắc mắc rằng Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu trên bao gồm những thành phần gì? Chức năng, nhiệm vụ ra sao?

   
  1370 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #424382   12/05/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4652)
  Số điểm: 30928
  Cảm ơn: 603
  Được cảm ơn 1083 lần


  Điều 18 của luật lưu trữ đã nêu rồi bạn nhé!

  Điều 18. Hội đồng xác định giá trị tài liệu

  1. Hội đồng xác định giá trị tài liệu được thành lập để tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xác định thời hạn bảo quản, lựa chọn tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ cơ quan, lựa chọn tài liệu lưu trữ của Lưu trữ cơ quan để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử và loại tài liệu hết giá trị.

  2. Hội đồng xác định giá trị tài liệu do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thành lập. Thành phần của Hội đồng bao gồm:

  a) Chủ tịch Hội đồng;

  b) Người làm lưu trữ ở cơ quan, tổ chức là Thư ký Hội đồng;

  c) Đại diện lãnh đạo đơn vị có tài liệu là ủy viên;

  d) Người am hiểu về lĩnh vực có tài liệu cần xác định giá trị là ủy viên.

  3. Hội đồng xác định giá trị tài liệu thảo luận tập thể, kết luận theo đa số; các ý kiến khác nhau phải được ghi vào biên bản cuộc họp để trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

  4. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xác định giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thời hạn bảo quản tài liệu, lựa chọn tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ cơ quan, lựa chọn tài liệu lưu trữ của Lưu trữ cơ quan để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử, hủy tài liệu hết giá trị theo quy định tại Điều 28 của Luật này.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-