Nhờ LS tư vấn về vấn đề đất công ích?

Chủ đề   RSS   
 • #57962 15/08/2010

  sad98

  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:20/07/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhờ LS tư vấn về vấn đề đất công ích?

  Gia đình tôi thuê khóan thầu 1 ao thả cá trong thôn với thời hạn 20 năm từ năm 2002. Đến năm năm 2010 đột nhiên nhân được quyết định của UBND Xã v/v thu hồi ao nhà tôi với lý do đây là đất công ích để bán đấu giá làm đất ở cho nhân dân. Điều đáng nói là rất nhiều gia đình trong thôn đều có ao có địa hình như gia đình tôi (gần như là ao tù để chứa nước thải và nước mưa cho cả làng) nhưng chỉ trường hợp của gia đình tôi bị thu hồi.
  Chúng tôi nhờ các LS tư vấn giúp:
  - Thế nào được gọi là đất công ích?
  - UBND Xã làm như vậy có đúng với pháp luật ko?
  - Bị thu hồi gia đình tôi có được đền bù gì không?
  Xin chân thành cảm ơn!
   
  30425 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #58036   16/08/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 67 lần


           Tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
           1. Đất công ích thực ra là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được quy định tại điều 72 Luật đất đai.
           2. Việc làm của UBND xã là sai ở những điểm sau:
               + Cho thuê đất công ít thời hạn là 20 năm. Thoe quy định tại điều #c00000;">72 Luật đất đai 2003 và điều #c00000;">74 Nghị định 181/NĐ-CP thì thời hạn cho thuê không quá 5(năm) năm.

       "2. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 1 Điều này thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để nhận thầu. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá năm (05) năm."

               + Việc UBND cấp xã quyết định thui hồi đất đã cho thuê là sai về thẩm quyền. Cưn cứ vào điều 38 nghị định 84/2007/NĐ-CP, thì thẩm quyền thu hồi thuộc về UBND cấp huyện.

       "Điều 38. Thu hồi đất trong trường hợp đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn

  Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt."

          3. Trường hợp bị thu hồi đất, căn cứ vào điều 43 Luật đất đai thì trường hợp thu hồi đất công ích sẽ không được bồi thường về đất.Tuy nhiên, theo điều 16 Nghị định 69/2009/NĐ-CP thì sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.         
          "2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại quy định tại khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP là các chi phí thực tế hợp lý mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất để sử dụng theo mục đích được phép sử dụng mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được. Các khoản chi phí đầu tư vào đất phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thực tế chứng minh. Chi phí đầu tư vào đất còn lại được xác định bằng (=) tổng chi phí thực tế hợp lý tính thành tiền đã đầu tư vào đất trừ (-) đi số tiền đầu tư phân bổ cho thời gian đã sử dụng đất. Các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm:

  a) Tiền sử dụng đất của thời hạn chưa sử dụng đất trong trường hợp giao đất có thời hạn, tiền thuê đất đã nộp trước cho thời hạn chưa sử dụng đất (có chứng từ hóa đơn nộp tiền);

  b) Các khoản chi phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất được giao, được thuê và phù hợp với mục đích sử dụng đất. Trường hợp thu hồi đất mà đã được bồi thường về đất thì không được bồi thường chi phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất;

  c) Các khoản chi phí khác có liên quan.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc xác định khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với các trường hợp không có hồ sơ, chứng từ về chi phí đã đầu tư vào đất cho phù hợp với thực tế tại địa phương."


           Thân chào bạn   !!!
  Cập nhật bởi LawSoft04 ngày 17/08/2010 02:21:31 PM cập nhật đường link

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #58058   16/08/2010

  sad98
  sad98

  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:20/07/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chân thành cảm ơn LS.
  Nhưng luật sư có thể giúp đỡ tôi giả quyết thắc mắc sau về luật đất đai với nhé, đó là: hợp đồng gia đình tôi ký từ năm 2002 trong khi đó Luật đất đai 2003,nghị định 181/2004/NĐ-CP có hiệu lực tư 01/7/2004, như vậy thì hợp đồng vẫn là sai pháp luật đúng không ạ?
  Mong hồi âm của LS!
  Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 17/08/2010 10:28:58 AM Cập nhật bởi LawSoft04 ngày 17/08/2010 08:43:54 AM Cập nhật link
   
  Báo quản trị |  
 • #58086   17/08/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 67 lần


     Căn cứ vào khoản 3 điều 7 Luật đất đai 1998 đã được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực 01/01/1999 thì thời hạn cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là năm năm.
     

  7. Bổ sung Điều 22b như sau:

  "Nhà nước cho thuê đất trong các trường hợp sau đây:

  1. Tổ chức kinh tế sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ các doanh nghiệp nhà nước đang sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối do Nhà nước giao trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải chuyển sang thuê đất.

  Nhà nước thu hồi đất đã giao cho doanh nghiệp nhà nước sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích hoặc sử dụng không có hiệu quả để giao hoặc cho người khác thuê theo quy định của Luật này;

  2. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh;

  3. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất thuộc quỹ đất công ích 5% ở xã, phường, thị trấn; thời hạn thuê đất đối với các trường hợp cho thuê trước ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện theo hợp đồng cho thuê đất; sau ngày Luật này có hiệu lực thì thời hạn thuê đất không quá 5 năm."

  Cập nhật bởi LawSoft04 ngày 17/08/2010 02:18:24 PM

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #58105   17/08/2010

  sad98
  sad98

  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:20/07/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ls có thể giải đáp giúp tôi thêm một thắc mắc nữa nhé, đó là: Như theo luật đất đai 2003 thì hàng năm UBND Xã lại có trách nhiệm thống kê đất và xác định diện tích đất công ích của xã, nếu nhhư vậy mỗi năm mà UBND Xã muốn lấy đất để bán đấu giá khu đất nào thì lại cho khu đất ấy vào đất công ích cũng là hợp pháp luật đúng không?
  Xin chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #58144   18/08/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 67 lần


              Tôi xin đính chính với bạn là tôi không phải là LS.
              Tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
  Nếu UBND xã thực sự có làm thế thì hoàn toàn không phù hợp với định của pháp luật. Việc xác định diện tích thuộc quỹ đất công ích không thuộc UBND xã. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích có mục đích sử dụng theo như quy định của pháp luật chứ không phải do UBND xã quyết định.
        

  Điều 72. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

  1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

  Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

  Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

  2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và được sử dụng vào các mục đích khác theo quy định của Chính phủ.

  Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

  3. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất quản lý sử dụng.

  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 19/07/2012 07:15:22 SA

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #58180   18/08/2010

  sad98
  sad98

  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:20/07/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vâng xin chân thành cảm ơn anh!
   
  Báo quản trị |  
 • #58192   18/08/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 67 lần


        Tôi rất vui khi có thể giúp được bạn..!!!!

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #201850   19/07/2012

  nghau90
  nghau90

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/07/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


   Tôi là con gái lấy chồng và theo vào kinh tế mới từ năm 1975 .t có 2 thước đất 5% ở quê cũ ..sau khi đi kinh tế mới thì bị hợp tác xã thu lại ;  năm 1986 e trai tôi về và làm đơn xin cấp lại đất 5% đó để ở và định cư luôn ch0 tới nay . tôi lấy chồng và có hộ khẩu trong khu kinh tế mới . t đã tìm hiểu trong sổ sách xủa xã vẫn ghi lại thửa đất em tôi đang ở  gồm 10 thước và trong đó có 2 thước tên tôi . năm 2010 t trở về quê và muốn lấy lại 2 thước đất đó nhưng e trai không đồng ý . vậy nếu đưa ra pháp luật thì tôi có đủ pháp lý lấy lại mảnh đất 2 thước ko?

  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 19/07/2012 07:16:41 SA chữ in đậm
   
  Báo quản trị |