DanLuat 2015

Nhờ các bạn giúp mình mẩu đơn uỷ quyền được đến Toà án thay cho thân chủ khởi kiện .

Chủ đề   RSS   
 • #14923 23/03/2009

  phantu1962

  Sơ sinh

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhờ các bạn giúp mình mẩu đơn uỷ quyền được đến Toà án thay cho thân chủ khởi kiện .

  Mẹ mình đang tranh chấp đất đai ,và không đồng ý UBND Phường hoà giải,tiếp tục khởi kiện đến Toà Án, vì tuổi già sức khoẻ kém ,nhờ mình đi thế , các bạn ai biết giúp mình mẩu đơn uỷ quyền để được thay thế mẹ già trong quá trình khởi kiện. Xin chân tình cảm ơn .

   
  7828 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #14924   16/03/2009

  victim12
  victim12

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/08/2008
  Tổng số bài viết (46)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  phantu1962 viết:

  Mẹ mình đang tranh chấp đất đai ,và không đồng ý UBND Phường hoà giải,tiếp tục khởi kiện đến Toà Án, vì tuổi già sức khoẻ kém ,nhờ mình đi thế , các bạn ai biết giúp mình mẩu đơn uỷ quyền để được thay thế mẹ già trong quá trình khởi kiện. Xin chân tình cảm ơn .


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

   

   

  Chúng tôi gồm có:

   

   

  Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):

  Ông (Bà):...........................................

  Sinh ngày:............................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày....................

  tại......................................................................................

  Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

  ..............................................................

           

  Bên được uỷ quyền (sau đây gọi là bên B):

   

  ..........................................................( ghi tương tự trên -càng đầy đủ càng tốt )

  Bằng Hợp đồng này, bên A uỷ quyền cho bên B theo những thoả thuận sau đây:

  ĐIỀU 1

  PHẠM VI UỶ QUYỀN

   

  ....................................................

  ..ĐIỀU 2

  THỜI HẠN UỶ QUYỀN

   

  Thời hạn uỷ quyền là ................................ kể từ ngày ....../...../.........

  ĐIỀU 3

  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

   
  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

  - Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

  - Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;

  - Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền và trả thù lao cho bên B với số tiền là ............................ (nếu có);

  - Chịu trách nhiệm nộp lệ phí chứng thực Hợp đồng uỷ quyền này.

           

  2. Bên A có các quyền sau đây:

  - Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;

  - Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác;

  - Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.  

  ĐIỀU 4

  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

   

  1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

  - Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

  - Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;   

  - Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền;

  - Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.       

           

  2. Bên B có các quyền sau:

  - Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;

  - Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỷ quyền và được nhận thù lao như đã thoả thuận. 

  ĐIỀU 5  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  3. Các cam đoan khác….

  ĐIỀU .......
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

    

  bên A  ( kí )     bên B (kí )
   
  Báo quản trị |  
 • #14925   18/03/2009

  vclong2008
  vclong2008
  Top 500
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (124)
  Số điểm: 3327
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Hợp đồng uỷ quyền

  Xin bạn nhớ thêm là HĐ uỷ quyền phải được chứng thực hoặc công chứng.
   
  Báo quản trị |  
 • #14926   23/03/2009

  PhamXuan
  PhamXuan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2009
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp đồng uỷ quyền Thảo luận: Ngày:

  Chỉ có thể ủy quyền cho bạn nộp đơn khởi kiện và đại diện tham gia tố tụng tại tòa, nhưng Mẹ bạn vẫn phải là người đứng đơn kiện; trong trường hợp này phải có xác nhận chữ ký của UBND phường đối với chữ ký của Mẹ bạn trong đơn kiện nhé !
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-