DanLuat 2015

nhờ cả nhà giải đáp thắc mắc cho điều 36 Luật Đầu tư 2014

Chủ đề   RSS   
 • #399798 17/09/2015

  hiepls86

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2009
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 330
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  nhờ cả nhà giải đáp thắc mắc cho điều 36 Luật Đầu tư 2014

  Điều 36 Luật Đầu tư 2014 quy định:

  Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

  b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

  2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

  b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

  c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

  3. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.

  4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

  Nội dung thắc mắc như thế này:

  Theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 36 thì:

  - dự án của tổ chức kinh tế quy định k1 điều 23 phải tực hiện thủ tục cấp giấy CNĐT;

  - dự án củ tổ chức kinh tế quy định k2 điều 23 không phải thực hiện thủ tục cấp giấy CNĐT

  Quy định tại k1, k2 điều 23 bao gồm tất cả các hình thức đầu tư sau: đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức BBC.

  Như vậy thì điểm c khoản 2 điều 36 (không phải cấp giấy CNĐT) nó có mâu thuẫn, chồng chéo gì với điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 36 không. Vì điểm c khoản 2 điều 36 cũng quy định hình thức đầu tư là góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.?

   

   
  2130 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiepls86 vì bài viết hữu ích
  thai.nguyen (17/09/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-