Nhờ cá bác tư vấn về công tác giải phóng mặt bằng

Chủ đề   RSS   
 • #264974 29/05/2013

  Nhờ cá bác tư vấn về công tác giải phóng mặt bằng

  QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (108/2009/QĐ-UBND)

  Tại điều 50: thì chủ đầu tư có trách nhiệm gửi văn bản đến UBND cấp huyện nơi có đất thuộc phạm vi dự án đề nghị thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong đó Văn bản gửi kèm theo có:

  ..........

  b) Kế hoạch chi tiết tiến độ giải phóng mặt bằng.

  ...............

   

  Tại điều 52: Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện chủ trì phối hợp với chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi có dự án đầu tư lập kế hoạch tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng, thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để trình UBND cấp huyện phê duyệt.

   

  Vậy cái công văn đề nghị thành lập Hội đồng GPMB kia phải làm sao cho đúng?

   

   
  5130 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận