NHNN CHI NHÁNH TỈNH CÓ QUYỀN CAN THIỆP VÀO NHÂN SỰ HĐQT CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN?

Chủ đề   RSS   
 • #366822 09/01/2015

  Tuvantaichinh

  Male
  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:26/01/2010
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 135
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  NHNN CHI NHÁNH TỈNH CÓ QUYỀN CAN THIỆP VÀO NHÂN SỰ HĐQT CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN?

  Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện công khai đến các thành viên và báo cáo với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Nhưng lãnh đạo NHNN có ý kiến dứt khoát phải đưa một thành viên khác ngoài danh sách vào cơ cấu dù thành viên này không được sự ủng hộ của các thành viên. Như vậy, NHNN có lạm quyền không?

  Cập nhật bởi Tuvantaichinh ngày 09/01/2015 09:12:56 SA Sai chính tả: lạm quyền không? viết thành làm quyền không?
   
  2827 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #368731   23/01/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Theo quy định tại

  Điều 17. Những thay đổi phải được chấp thuận

  1. Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thay đổi một trong những điểm sau đây :

  a) Tên của Quỹ tín dụng nhân dân;

  b) Tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước;

  c) Địa điểm đặt trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện;

  d) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;

  đ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc).

  2. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân phải đăng ký với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về những thay đổi quy định tại khoản 1 điều này và phải đăng báo trung ương (đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương), báo địa phương (đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) theo quy định của pháp luật về các nội dung quy định tại các điểm a, c, d khoản 1 Điều này

  Riêng phần Đại hội thì không đề cập gì đến vai trò của NHNN trong vấn đề này, nên trường hợp này việc mà đưa người vào BCH thì có thể gọi là thay đổi đến cơ cấu thành viên Quỹ tín dụng nên vẫn có thể nói NHNN can thiệp vào là chính xác.

   
  Báo quản trị |  
 • #368739   23/01/2015

  oneclicklogin
  oneclicklogin
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2012
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2819
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 141 lần


  Chào bạn

  Theo quy định tại

  Điều 17. Những thay đổi phải được chấp thuận

  1. Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thay đổi một trong những điểm sau đây :
  đ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc).


  Do đó, Để tránh trường hợp 
   Ngân hàng Nhà nước chấp thuận không chấp thuận nhân sự sau  đại hội thì ngân hàng nhà nước - chi nhánh tỉnh/thành có quyền can thiệp về dự kiến nhân sự trước đại hội,  nếu việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) dẫn đến việc thành viên được đề xuất mới không thoả mãn điều kiện hoặc vi phạm điều cấm của pháp luật.

  Ngân hàng nhà nước- chi nhánh tỉnh/thành không có quyền đề cử vì đây là việc nội bộ của quỹ tín dụng. Ngân hàng nhà nước- chi nhánh tỉnh/thành chỉ định nhân sự nếu kinh doanh bị lỗ thì họ có chịu trách nhiệm hay không?

  tuvan@tuvanphapluatvietnam.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #368749   23/01/2015

  Tuvantaichinh
  Tuvantaichinh

  Male
  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:26/01/2010
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 135
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin cảm ơn các bạn!

  Các bạn cho mình hỏi thêm nhé! 

  Khi chuẩn bị đại hội, quỹ gửi danh sách dự kiến nhân sự cho ngân hàng nhà nước có tên A, B, C. Nhưng tại đại hội, C xin rút khỏi danh sách bầu và D được đề cử vào danh sách bầu. Đại hội có ý kiến nhất trí danh sách bầu là A, B, D. Kết quả bầu A, B, D đạt kết quả tín nhiệm trên 70% trước sự chứng kiến của đại diện NHNN. Sau đó, NHNN chỉ chuẩn y cho A, B không chuẩn y cho D có đúng không? 

   
  Báo quản trị |  
 • #368755   23/01/2015

  oneclicklogin
  oneclicklogin
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2012
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2819
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 141 lần


  Chào bạn.

  Căn cứ quyết định Số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2007 

   Điều 20. Hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thay đổi các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên khác trong Ban kiểm soát, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân

  Trước khi tổ chức Đại hội thành viên để thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Giám đốc đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát hoặc trước khi họp Hội đồng quản trị để thay đổi Giám đốc, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước gồm:

  1. Văn bản của Hội đồng quản trị đề nghị thay đổi các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát và Giám đốc; Văn bản đề nghị phải giải thích lý do thay đổi;

  2. Biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát về việc thay đổi các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát và Giám đốc;

   

  Ngân hàng có quyền không chấp thuận việc thay đổi thành viên của Quỹ Tín Dụng nếu không thông qua TRƯỚC.

  tuvan@tuvanphapluatvietnam.com.vn

   
  Báo quản trị |