nhận xét hành vi của ông A

Chủ đề   RSS   
 • #391598 10/07/2015

  nhận xét hành vi của ông A

   A là trưởng phòng của UBND huyện NB có chức năng giải quyết các việc có liên quan đến nhà, đất. H là cán bộ cùng huyện NB và là cháu gọi A là cậu. Vì giấy tờ khi đăng ký quyền sử dụng đất không hợp lệ và thuộc trường hợp chưa được đăng ký quyền sử dụng đất nên ông Y đã đến nhờ H nói dùm để ông A ký hồ sơcho ông. Ông Y hứa sẽ bồi dưỡng cho H 100 triệu đồng để H tùy ý sử dụng. H đồng ý nhận và đòi ông Y đưa trước 50 triệu đồng và được ông Y đồng ý đưa. H gặp ông A đưa hồ sơ của ông Y trong đó có 1 phong bì để 30triệu đồng và nói ông A giúp đỡ cho Y đăng ký hồ sơ đất. Ông A nói H để hồ sơ lại để nghiên cứu. 7 ngày sau ông A báo cho H biết hồ sơ đã được ông duyệt đồng ý và nói H kêu ông Y lên UBND huyện làm thủ tục đăng kýquyền sử dụng đất. 

  Hỏi:

  1/ Hãy phân tích hành vi của A, H và Y theo 4 yếu tố cấu thành tội phạm.

  2/ A,H và Y đã phạm vào tội gì, được quy định tại điều nào của BLHS.

  3/ Các bạn có nhận xét gì về hành vi của ông A.

   
  2751 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận