Nhân viên hợp đồng 68

Chủ đề   RSS   
 • #120047 26/07/2011

  xiuban

  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:26/07/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhân viên hợp đồng 68

  Xin chào!
  Em là sinh viên CNTT mới ra trường và có nộp hồ sơ tuyển dụng ở Quảng Bình.
  Em muốn hỏi Nhân viên hợp đồng 68 khác công chức, viên chức ở điểm nào.
  Theo Hợp đồng 68 có được nâng lương theo ngạch, bậc và được đóng bảo hiểm xã hội không.
  Em xin cảm ơn.
   
  67097 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #120978   30/07/2011

  baocongdoan
  baocongdoan
  Top 100
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (585)
  Số điểm: 5291
  Cảm ơn: 148
  Được cảm ơn 317 lần


  Chào bạn:

  - Nhân viên HĐ 68 là làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với viên chức.

   - Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Chính phủ. 

  - Hợp đồng 68 được nâng ngạch, bậc và đóng BHXH bắt buộc theo quy định.

  Thân.

  After the rain comes the sun!

   
  Báo quản trị |  
 • #121877   04/08/2011

  dokysanh
  dokysanh

  Sơ sinh

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:26/01/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


   Tôi là nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68. Nay tôi muốn chuyển ngạch sang CBCC có được không? Xin cảm ơn! 
   
  Báo quản trị |  
 • #139706   14/10/2011

  vbt1954
  vbt1954

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:07/10/2011
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 97
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1 lần


      Hợp đồng 68 ở chỗ tôi còn có cái tên là hợp đồng Lộc - Phát . Vì có trường hợp sau khi ký hợp đồng 1 thời gian là biến thành công chức ngay. Chẳng cần thi thô xet tuyển gì .Thế mới lạ. Và sau đấy lại xuất hiện 1 hợp đồng 68 mới. Và lại biến thành công chức . Và cứ thế vòng quay của HĐ68 ... Và cứ thế là Lộc -Phát.
       Mách nhỏ cho bạn thôi . Đừng phổ biến rộng nhé kẻo xếp hàng lâu đấy. Chúc thành công.
                                                                                                              
                                                                                                                 VBT1954

  VBT1954

   
  Báo quản trị |  
 • #193485   13/06/2012

  hieubuitnnt
  hieubuitnnt

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/02/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Các anh, các chị có mẫu Hợp đồng lao động 68 cho em xin 1 bản, có bản nào đã thực hiện rồi thì càng tốt. Em đang làm hợp đồng 68 cho 1 bạn mà tìm không có mẫu nào cả.
  Cảm ơn các anh, các chị!

   
  Báo quản trị |  
 • #193539   13/06/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14550)
  Số điểm: 100744
  Cảm ơn: 3318
  Được cảm ơn 5152 lần
  SMod

  Hợp đồng lao động 68 cũng theo mẫu thống nhất được ban hành kèm theo thông tư 21/2003 của bộ LĐTBXH.
   
  Báo quản trị |  
 • #193547   13/06/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6841)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3761 lần


  Mẫu số 2

   

  Tên đơn vị ...

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ...... ngày......... tháng.........  năm.....

   

  Hợp đồng làm việc

   

  Căn cứ Nghị định số116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số ....... của ....... về việc bổ nhiệm viên chức vào ngạch .........

   

  Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:.................................………………………. 

  Chức vụ:.......................................................………………………………...

  Đại diện cho (1)...............................................………………………………

  Địa chỉ............................... ....................................Điện thoại:.............…….

  Và một bên là Ông/ Bà:.........................................………………………….

  Sinh ngày....... tháng..... năm...........tại.................................................……..

  Nghề nghiệp....................................................………………………………

  Địa chỉ thường trú tại:................................................……………………….

  Số CMTND..............................………………………………………………

  Cấp ngày..... tháng..... năm....... tại................................................………….

  Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

  Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

  - Loại Hợp đồng làm việc (2)...........................................…………………….

  - Từ ngày....... tháng..... năm....... đến ngày...….. tháng.…….. năm……….....

  - Địa điểm làm việc(3):...............................................………………………..

  - Chức danh chuyên môn:..........................……………………………………

  - Chức vụ (nếu có):.........................................…………………………………

  - Nhiệm vụ (4)........……………………………………………………………

  Điều 2. Chế độ làm việc

  - Thời giờ làm việc (5):.......................................…………………………….

  - Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:....................……………..

  ...............................................................……………………………………..

  ...............................................................……………………………………..

  ...............................................................……………………………………..

  Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng

  1. Nghĩa vụ:

  - Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

  - Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18,19, và Điều 20 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

  - Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  - Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

  2. Quyền lợi:

  - Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 9, 10, 11, 12, 13 và Điều 14 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

  - Phương tiện đi lại làm việc (6):.............................…………………………..

  - Ngạch được bổ nhiệm (mã số) (7):................ ........, Bậc: ........... Hệ số lương:

  - Phụ cấp (nếu có) gồm (8):.............................................……………………..

  được trả........... lần vào các ngày.…………….. và ngày………..... hàng tháng.

  - Thời gian tính nâng bậc lương………………………………………………

  - Khoản trả ngoài lương.................................………………………………...

  ...............................................................………………………………………

  - Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:...........................…………

  ...............................................................………………………………………

  ...............................................................………………………………………

  - Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

  .........................................................………………………………………….

  ...............................................................………………………………………

  - Bảo hiểm xã hội (9):........................................………………………………

  - Bảo hiểm y tế..............................................................……………………….

  ...............................................................………………………………………

  ...............................................................………………………………………

  - Được hưởng các phúc lợi:.......................................…………………………

  ...............................................................……………………………………..

  ...............................................................……………………………………..

  ...............................................................……………………………………...

  - Được các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (10):........................................

  ...............................................................……………………………………..

  ...............................................................……………………………………...

  - Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

  - Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

  - Những thỏa thuận khác (11)…………………………………………………

  ...............................................................……………………………………...

  Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

  1. Nghĩa vụ:

  - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc

  - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

  2. Quyền hạn:

  - Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành công việc theo hợp đồng.

  (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác...)

  - Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

  Điều 5. Điều khoản thi hành

  - Những vấn đề về cán bộ, công chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

  -  Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày..... tháng.... năm......

  Hợp đồng này làm tại......................... Ngày........... tháng........ năm.....…..

   

   

  Người được tuyển dụng

  (Ký tên)

  Ghi rõ họ và tên

  Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

  (Ký tên, đóng dấu)

  Ghi rõ họ và tên

   

   


  Hướng dẫn ghi mẫu Hợp đồng làm việc

   

  1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

  2. Ghi rõ loại Hợp đồng làm việc  nào. Hợp đồng làm việc có thời hạn, Hợp đồng làm việc không có thời hạn. Nếu là Hợp đồng có thời hạn thì ghi cụ thể thời hạn bắt đầu và kết thúc.

  3. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

  4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

  5. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

  6. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc cán bộ, công chức tự lo.

  7. Ghi cụ thể ngạch được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian,  khoán...).

  8. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v...

  9. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà cán bộ, công chức được hưởng. Ví dụ: Đối với người làm hợp đồng làm việc không có thời hạn, hoặc có thời hạn từ 1 năm trở lên ghi là được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

  10. Ghi cụ thể cán bộ, công chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

  11. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho cán bộ, công chức như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà ngày sinh nhật...

   Chú ý: Pháp lệnh cán bộ công chức đã ra đi, sửa lại một số nội dung trên cho phù hợp với Luật cán Bộ Công chức và Luật viên chức.


  Cập nhật bởi nguyenkhanhchinh ngày 13/06/2012 07:57:34 CH Cập nhật bởi nguyenkhanhchinh ngày 13/06/2012 07:50:01 CH

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  ntdieu (13/06/2012)
 • #448618   03/03/2017

  tranvantungcld
  tranvantungcld

  Sơ sinh

  Sóc Trăng, Việt Nam
  Tham gia:03/03/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Anh chị, e làm hợp đồng 68 tại đơn vị hành chính sự nghiệp của huyện từ năm 2010 cho đến nay năm 2017 nhưng vẫn mang hợp đồng 68 khi đó e đã có bằng cao đẳng..anh, chị cho em hỏi có quy định mới nào hiện nay để thay thế hợp đồng 68 để thực hiện công việc cho phù hợp.

   
  Báo quản trị |  
 • #448676   03/03/2017

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  Chào bạn tranvantungcld.

  Bạn có bằng cao đẳng và làm công việc gì mà lại là hợp đồng 68?

  Hợp đồng 68 chỉ giành cho đối tượng: tạp vụ vệ sinh, lái xe, bảo vệ, trông xe, mộc nề, chăm sóc cây cảnh, nấu ăn tập thể.

  Nếu bạn không làm các việc nói trên, thì không phải là hợp đồng 68 mà là hợp đồng lao động (có thể là HĐLĐ trong chỉ tiêu biên chế hoặc ngoài chỉ tiêu biên chế)

   
  Báo quản trị |