Nhận tiền bồi thường !

Chủ đề   RSS   
 • #341416 27/08/2014

  vihoangluong

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:12/06/2014
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 2 lần


  Nhận tiền bồi thường !

  Hiện tại tôi có 1 vấn đề chưa hiểu mong được các Luật sư tư vấn giúp tôi:

  - Tôi có 1 mãnh đất bị giải tỏa đền bù, đã có quyết định đền bù và quyết định thu hồi đất, người ta gửi giấy mời nhận tiền bồi thường lần 1. Tôi không đồng ý với giá đất bồi thường nên có làm đơn khiểu nại gửi lên UBND thành phố và đã được mời lên 2 lần xác nhận đơn khiểu nại của tôi, giờ tôi đang chờ được đối thoại với hội đồng bồi thường. Trong thời gian này tôi tiếp tục nhận được giấy mời lên nhận tiền bồi thường lần 2.

  Vậy tôi xin hỏi việc tôi nhận tiền bồi thường trước khi được giải quyết khiếu nại có ảnh hưởng gì không? Có phải nếu như tôi nhận tiền bồi thường thì nhà nước sẽ xem như tôi đã chấp nhận giá bồi thường theo quyết định ban đầu hay không?

  Rất mong được các Luật sư tư vấn giúp tôi sớm, xin chân thành cảm ơn !!!

   
  19273 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #341566   28/08/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2765)
  Số điểm: 31716
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1113 lần


  Trường hợp này thì bạn thông báo với họ là đang chờ giải quyết tranh chấp tạm thời chưa nhận tiền bồi thường. Thế thôi, nếu bạn nhận rồi sau này lại phải tính tới tính lui

   
  Báo quản trị |  
 • #341763   29/08/2014

  vihoangluong
  vihoangluong

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:12/06/2014
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 2 lần


  Cám ơn Luật sư, vậy là tôi hiểu rồi. Thực ra đối với đơn khiếu nại của tôi bên thanh ra mời lên mấy lần khuyên giải tôi chuyển thành đơn kiến nghị nhưng tôi không chịu vì trong đơn giá bồi thường quá nhiều bất cập. Bên chi trả tiền cũng biết tôi đang khiếu nại nhưng vẫn cứ muốn tôi nhận tiền. Vậy sẵn đây nhờ Luật sư xem qua đơn khiếu nại của tôi và cho tôi xin ý kiến với nhé, tôi xin chân thành cám ơn !!!

  III. Nội dung khiếu nại

  1. Về bồi thường đất:

  Hiện tại lô đất của gia đình tôi được đền bù với giá 337.500/m2. Các lô đất giáp ranh và các lô đất trong cùng khu vực giải tỏa được đền bù với giá lần lượt là 675.000/m2 và 1.350.000/m2. Như vậy giá cả đền bù cho các lô đất có cùng một mục đích sử dụng quy hoạch là khác nhau.

  Theo quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa tại điều 9 quy định về giá đất để tính bồi thường như sau : Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm theo quy định của Chính phủ. Không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất sau khi thu hồi.

  Như vậy giá đất đền bù cho gia đình chúng tôi là 337.500/m2 và giá đền bù cho các hộ khác là phù hợp với quyết định số 29/2013/QĐ-UBND và quyết định số 101/2009/QĐ-UBND. Nhưng quyết định số 101/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa được căn cứ trên cơ sở Luật đất đai năm 2003, nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 và thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009. Cụ thể dẫn giải như sau:

   * Tại điều 56 của Luật đất đai năm 2003 về giá đất do nhà nước quy định như sau:

  Việc định giá đất của Nhà nước phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

  a) Sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường; khi có chênh lệch lớn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường thì phải điều chỉnh cho phù hợp;

  b) Các thửa đất liền kề nhau, có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng theo quy hoạch thì mức giá như nhau;

   * Tại điều 11 của nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định như sau:

  a) Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá đất cụ thể cho phù hợp.

  b) Giá đất cụ thể được xác định lại theo quy định tại khoản 1 Điều này không bị giới hạn bởi các quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất (sau đây gọi là Nghị định số 123/2007/NĐ-CP).

  * Tại Khoản 1 điều 5 của thông tư 14/2009/TT-BTNMT quy định như sau: Giá đất để tính bồi thường quy định tại Điều 11 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP là giá đất theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. Trường hợp giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho cơ quan chức năng xác định lại giá đất cụ thể để quyết định giá đất tính bồi thường cho phù hợp và không bị giới hạn bởi quy định về khung giá các loại đất.

  Như vậy điều 9 của quyết định số 101/2009/QĐ-UBND đã bỏ qua phần điều chỉnh lại giá đất đền bù khi có chênh lệch so với giá thị trường trong điều kiện bình thường và không bị giới hạn bởi quy định về khung giá các loại đất; các thửa đất liền kề nhau, có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng theo quy hoạch thì mức giá như nhau là không đúng với nội dung của Luật đất đai năm 2003, nghị định số 69/2009/NĐ-CP và thông tư số 14/2009/TT-BTNMT.

  Cùng 1 mục đích quy hoạch như nhau, nhưng giá đền bù của các hộ lân cận trong cùng 1 khu vực khác nhau, trong khi giá đất hổ trợ tái định cư cho các hộ là như nhau, như vậy là không đúng và không công bằng.

  Khi nhà nước thu hồi đất thì đền bù giá đất theo giá nhà nước quy định, cách xa với giá thị trường, nhưng khi tính tiền phần đất dư khi giao cho người dân thì lại tính giá thị trường, như vậy là không hợp lý, tại sao không đền bù cho người dân theo giá thị trường, trích dẫn điều 42 nghị định 101/QĐ-UBND: Trường hợp lô đất ở thu hồi có diện tích lớn hơn lô đất giao theo tiêu chuẩn tái định cư (nhưng nhỏ hơn tổng diện tích giao theo tiêu chuẩn tái định cư và diện tích được giao thêm), thì phần diện tích đất giao bằng với diện tích đất bị thu hồi tính theo giá đất tái định cư theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Quy định này, phần diện tích lớn hơn diện tích đất ở bị thu hồi tính theo giá thị trường tại thời điểm giao đất và được tính cho thửa đất giao thêm. Nhà nước có thể tính giá thị trường khi chênh lệch diện tích đất, còn người dân thì không được tính giá thị trường khi bị thu hồi đất, như vậy là không công bằng.

  Công trình phúc lợi xã hội mà người bị giải tỏa nhận giá quá thấp, trong khi những hộ gia đình không bị giải tỏa, tự nhiên được ra mặt tiền đường thì được hưởng lợi, vì khi đó giá đất thị trường của họ có thể tăng lên 4-5tr/1m2. Như vậy là không công bằng và thiệt thòi cho người có đất bị giải tỏa vì giá đền bù và giá thị trường quá chênh lệch.

  Hiện tại theo quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đối với vị trí đất của gia đình tôi là hệ số K=2. Do đó giá đất đền bù tôi khiếu nại phải tính 2 bước như sau:

  Bước 1: Vị trí đất của gia đình tôi nằm trong khu vực đường Xuân Sơn đoạn từ Vườn ươm 1 đến Đình Xuân Sơn, trong khu vực này có 3 mức giá lần lượt là 1.350.000/m2, 675.000/m2 và 337.500/m2. Do đó theo nôi dung luật đất đai năm 2003 ( các thửa đất liền kề nhau, có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng theo quy hoạch thì mức giá như nhau) phải tính giá đất theo khu vực là trung bình cộng của 3 mức giá trên sẽ được mức giá là 787.500/m2.

  Bước 2: Áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường K=2 đối với mức giá tính ở bước 1 sẽ được giá bồi thường là 1.575.000/m2

  2. Về bồi thường nhà, vật kiến trúc:

              Đơn giá bồi thường nhà và vật kiến trúc áp dụng theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Đơn giá này áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP. Trong khi mức lương tối thiểu mới nhất là theo Nghị định 182/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2013. Tính tới thời điểm người dân được giao đất tái định cư để xây dựng nhà mới thì ít nhất phải tới cuối năm 2014. Như vậy so với đơn giá tính đền bù tới thời điểm thực tế đền bù thay đổi rất nhiều từ 1.780.000đồng/tháng lên đến 2.400.000đồng/tháng.

  3. Về hỗ trợ và tái định cư:

  Hiện tại không thấy công bố giá đất tái định cư, diện tích tái định cư, hộ nào được hổ trợ tái định cư, thời gian nhận đất tái định cư,  để làm cơ sở tính toán hổ trợ tái định cư theo điều 44 nghị định 101/QĐ-UBND cũng như để so sánh giá tiền được bồi thường theo giá nhà nước với giá đất tái định cư. Như vậy là không công khai và minh bạch.

  IV. Yêu cầu giải quyết khiếu nại

  1. Về bồi thường đất:

  Đề nghị tính giá bồi thường cho gia đình chúng tôi theo giá thị trường trong điều kiện bình thường là 1.575.000/m2.

  2. Về bồi thường nhà, vật kiến trúc:

  Đề nghị tính thêm hệ số trượt giá là 1,35 (2.400.000/1.780.000).

  3. Về hỗ trợ:

  Đề nghị công bố giá đất tái định, diện tích tái định cư, hộ nào được hổ trợ tái định cư và thời gian nhận đất tái định cư.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #341873   30/08/2014

  vihoangluong
  vihoangluong

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:12/06/2014
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 2 lần


  Đất ruộng 20 năm giá đền bù như đất thổ cư

  Chào Luật sư!

  Hiện tại gia đình tôi có 1 thửa đất bị giải tỏa để làm dự án đường, trong khu vực gần đất tôi có rất nhiều đất ruộng trên 20 năm được đền bù với giá đất thổ cư vị trí 1. Theo tôi biết đất trồng cây lâu năm trong khu vực đất ở cũng chỉ được hổ trợ 60% giá đất thổ cư, nhưng tại sao đất ruộng lại đền bù như vậy. không biết là đúng hay sai, rất mong được các Luật sư giải thích dùm tôi.

  Xin chân thành cám ơn !

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vihoangluong vì bài viết hữu ích
  Ngocdiep200756 (27/02/2018)