Nhân sự làm đơn hôm 28/7 và muốn nghỉ từ 01/8/2020 có giải quyết được không?

Chủ đề   RSS   
 • #555673 25/08/2020

  Nhân sự làm đơn hôm 28/7 và muốn nghỉ từ 01/8/2020 có giải quyết được không?

  Căn cứ tại Điều 41 Bộ luật Lao động 2012, quy định cụ thể:

  “Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này.”

  Như vậy, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

  Do đó, đây là quyền của người lao động khi không muốn làm việc nữa thì được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng họ phải có nghĩa vụ báo trước 45 ngày cho người sử dụng lao động biết. Nếu không báo trước theo quy định này, thì người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

  Và nghĩa vụ mà người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 43 Bộ luật Lao động 2012, cụ thể:

  “Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.”

  Như vậy, với trường hợp này, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng chỉ báo trước 3 ngày từ ngày 28/7 đến ngày 31/7/2020 (không tuân thủ thời hạn báo trước 45 ngày) thì xác định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của người này là trái quy định pháp luật. Do đó, phải thực hiện nghĩa vụ theo Điều 43 nêu trên.

   

   
  365 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #555734   26/08/2020

  Khoản 3 Điều 43 Bộ Luật lao động 2012 còn quy định người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

   
  Báo quản trị |  
 • #556884   31/08/2020

  Trường hợp này mình có ý kiến khác. Quy định về lao động hiện vẫn cho phép người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, trường hợp này nếu người sử dụng lao động muốn cho người lao động nghỉ thì vẫn giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động được chứ không cần chờ đến 45 ngày.

   

   

   
  Báo quản trị |