NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI

Chủ đề   RSS   
 • #541795 24/03/2020

  nhatgiabao
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (237)
  Số điểm: 1495
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 47 lần


  NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI

  Trình tự thủ tục và các quy định liên quan tới chuyển giao công nghệệ là bí quyết sản phẩm và nhận chuyển từ nước ngoài gồm những gì?

  Căn cứ theo quy định của Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 và Điều 5 Nghị định 76/2018/NĐ-CP thì: Trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nàm là một trong những trường hợp phải đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao theo Danh mục hạn chế chuyển giao công nghệ (Quy định tại Phục lục II ban hành kèm theo Nghi định 76/2018/NĐ-CP) đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ.

  Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

  Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ:

  - Thành phần hồ sơ gồm có:

  1. Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 176/2018/NĐ-CP) trong đó ghi rõ cam kết trách nhiệm của các bên bảo đảm nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

  2. Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết chuyển giao công nghệ (Trường hợp không có văn bản giao kết bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng hoặc chứng thực);

  3. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấp phép kinh doanh,...) của các bên tham gia chuyển giao công nghệ;

  4. Giấy ủy quyền (trong trường hợp bên thứ ba được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ).

  - Thẩm quyền giải quyết:

  Trường hợp 1: Đối với chuyển giao công nghệ độc lập và hình thức khác theo quy định của pháp luật thì Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

  Trường hợp 2: Đối với chuyển giao công nghệ thông qua thực hiện dự án đầu tư Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp.

  - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc bị từ chối, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản đề nghị bên đăng ký chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung; hoặc trả lời bằng văn bản về việc từ chối và nêu rõ lý do.

   

   

  Bảo Bảo

   
  130 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nhatgiabao vì bài viết hữu ích
  Tinh1445 (31/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542752   31/03/2020

  Tinh1445
  Tinh1445
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 8861
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 162 lần


  Trong quá trình hội nhập và phát triển như hiện nay thì Viêt Nam rất cần những công nghệ mưới, công nghệ hiện đại từ nước ngoài để sử dụng và áp dụng. Thế nên, việc có những quy định về vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ là điều sẽ giúp các bên thực hiện việc này được chính xác, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

   
  Báo quản trị |