Nguyên tắc hạch toán thu tiền phạt vi phạm hợp đồng?

Chủ đề   RSS   
 • #521741 26/06/2019

  sunshine19
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (614)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 124 lần


  Nguyên tắc hạch toán thu tiền phạt vi phạm hợp đồng?

  Mình đang tìm hiểu về Nguyên tắc hạch toán thu tiền phạt vi phạm hợp đồng. 

  Theo Khoản 1 Điều 93 của Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc hạch toán thu tiền phạt vi phạm hợp đồng như sau:

  Khi có khả năng chắc chắn thu được các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng, kế toán phải xét bản chất của khoản tiền phạt để kế toán phù hợp với từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc:

  - Đối với bên bán:

  Tất cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thu được từ bên mua nằm ngoài giá trị hợp đồng được ghi nhận là thu nhập khác.

  - Đối với bên mua:

  + Các khoản tiền phạt về bản chất là khoản giảm giá hàng mua, làm giảm khoản thanh toán cho người bán được hạch toán giảm giá trị tài sản hoặc khoản thanh toán (không hạch toán vào thu nhập khác) trừ khi tài sản có liên quan đã được thanh lý, nhượng bán.

  Ví dụ: khi nhà thầu thi công chậm tiến độ, chủ đầu tư được phạt nhà thầu theo đó được quyền thu hồi lại một phần số tiền đã thanh toán cho nhà thầu thì số tiền thu hồi lại được ghi giảm giá trị tài sản xây dựng. Tuy nhiên nếu khoản tiền phạt thu được sau khi tài sản đã được thanh lý, nhượng bán thì khoản tiền phạt được ghi vào thu nhập khác.

  + Các khoản tiền phạt khác được ghi nhận là thu nhập khác trong kỳ phát sinh, ví dụ: Người mua được quyền từ chối nhận hàng và được phạt người bán nếu giao hàng không đúng thời hạn quy định trong hợp đồng thì khoản tiền phạt phải thu được ghi nhận là thu nhập khác khi chắc chắn thu được. Trường hợp người mua vẫn nhận hàng và số tiền phạt được giảm trừ vào số tiền phải thanh toán thì giá trị hàng mua được ghi nhận theo số thực phải thanh toán, kế toán không ghi nhận khoản tiền phạt vào thu nhập khác

  Mong mọi người bổ sung ý kiến

   
  983 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sunshine19 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524164   29/07/2019

  ph_ngoc
  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 72 lần


  Mình xin được bổ sung thêm, theo Khoản 1 Điều 94 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán của tài khoản 811 – Chi phí khác

  “1. Nguyên tắc kế toán

  – Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính;”

  Căn cứ theo các quy định trên việc hạch toán khoản thu, phạt vi phạm hợp đồng hạch toán như sau:

  a. Đối với khoản phạt vi phạm hợp đồng.

  Doanh nghiệp bên bán, bên mua vi phạm hợp đồng kinh tế khi chi các khoản phạt vi phạm hạch toán như sau:

  Nợ TK 811 – Chi phí khác

            Có các TK 111, 112

  b. Hạch toán đối với khoản thu từ phạt vi phạm hợp đồng.

  – Đối với doanh nghiệp bán hàng.

  Nợ TK 111, 112

            Có TK 711

  – Đối với doanh nghiệp mua hàng.

  + Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi giảm giá trị tài sản như phạt do cung cấp hàng hóa không đúng mẫu mã, chủng loại quy định, chất lượng hàng đã ký kết….

  Nợ các TK liên quan

            Có các TK 151, 153, 154, 156, 241, 211,…

  + Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi nhận vào thu nhập khác:

  Nợ các TK liên quan

            Có TK 711 – thu nhập khác.

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ph_ngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/07/2019)