Nguyên giá tài sản cố định

Chủ đề   RSS   
  • #506023 30/10/2018

    Nguyên giá tài sản cố định

    Chi phí kiểm định nước hồ, đập có được tính vào nguyên giá tài sản cố định không (hồ, đập)?

     
    1051 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận