Nguồn 14 có dùng cho đối tượng theo hợp đồng 68?

Chủ đề   RSS   
 • #516584 06/04/2019

  mongtho1710
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 57 lần


  Nguồn 14 có dùng cho đối tượng theo hợp đồng 68?

  Theo hướng dẫn tại Công văn 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017 về phân loại theo mã nguồn chi NSNN thì Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương: Bao gồm các nguồn kinh phí để thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội. Theo đó, mã nguồn 14 dùng để phản ánh nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương để xử lý cho nhu cầu tăng lương từ mức lương cơ sở hiện hành lên mức lương mới ngoài quỹ tiền lương.

  Theo như quy định tại b khoản 1 Điều 2 Thông tư 68/2018/TT-BTC thì nhu cầu thực hiện điều chỉnh tiền lương của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương gửi Bộ Tài chính không bao  gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP – trong đó có người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP; các đối tượng này được các cơ quan, đơn vị bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hợp pháp khác để chi trả cho các đối tượng này.

  Vì vậy, nguồn 14 (nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương) sẽ không được áp dụng đối với đối tượng theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

   
  5902 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận