Người vi phạm hành chính không có mặt tại địa phương, có thể lập biên bản xử phạt không?

Chủ đề   RSS   
 • #518569 20/05/2019

  levy94

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (80)
  Số điểm: 425
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 10 lần


  Người vi phạm hành chính không có mặt tại địa phương, có thể lập biên bản xử phạt không?

  Trường hợp có hành vi vi phạm hành chính mà người vi phạm không có mặt tại địa phương.

  Trường hợp này vẫn phải lập biên bản vi phạm hành chính, theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

  “Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính.

  2. Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.”

  Theo đó dù người vi phạm không có mặt tại địa phương nhưng người có thẩm quyền vẫn phải lập biên bản vi phạm ngay khi xác định được cá nhân vi phạm và biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

  Về việc triển khai quyết định xử phạt cho người vi phạm: Theo quy định tại Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, có 2 phương pháp triển khai quyết định xử phạt cho người vi phạm: đưa trực tiếp và gửi qua bưu điện. Trường hợp người vi phạm không có mặt tại địa phương sẽ được triển khai bằng phương thức gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau 3 lần người vi phạm vẫn không nhận sẽ được niêm yết tại nơi cư trú cá nhân hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh không nhận thì được coi là quyết định đã được giao.

   

   
  4748 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận