Người thân chuyển hàng hóa về nước có phải đóng thuế

Chủ đề   RSS   
 • #537631 21/01/2020

  Người thân chuyển hàng hóa về nước có phải đóng thuế

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 về Miễn thuế, như sau:

  Điều 16: Miễn thuế

  […]

  2. Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại.

  Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trường hợp vì Mục đích nhân đạo, từ thiện.[…].

  Khoản này được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 7 và Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

  => Theo đó, nếu bưu phẩm gửi về có số lượng hoặc giá trị vượt quá định mức miễn thuế thì phải nộp thuế nhập khẩu đối với phần vượt đó.

  Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 31/2015/QĐ-TTg về Định mức quà biếu quà tặng thì nếu hàng hóa nằm trong định mức thì không chịu thuế GTGT (tại quy định này việc miễn thuế xuất nhập nhẩu đã được bãi bỏ bởi Nghị định 134/2016/NĐ-CP)

   

   
  514 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận