DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Người sử dụng lao động bồi thường tai nạn lao động thế nào?

- Về mức bồi thường: Theo quy định tại Điều 145 Bộ luật lao động 2012:

Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

- Về nguyên tắc bồi thường: Điều 4 Thông tư 04/1015/TT-BLĐTBXH

Việc bồi thường đối với người lao động bị tai nạn lao động được thực hiện từng lần. Tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó.

- Về thời hạn thực hiện bồi thường: Điều 8 Thông tư 04/1015/TT-BLĐTBXH

Quyết định bồi thường phải được hoàn tất trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản giám định của Hội đồng Giám định Y khoa về mức độ suy giảm khả năng lao động đối với những vụ tai nạn lao động nặng. Đồng thời tiền bồi thường phải được thanh toán một lần cho người lao động hoặc thân nhân của họ, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động ra quyết định.

Như vậy tổng thời gian chi trả là 10 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản giám định của Hội đồng Giám định Y khoa.

Trên đây là những quy định về Trách nhiệm bồi thường tai nạn cho Người lao động khi có kết luận Giám định LẦN ĐẦU. Vấn đề đặt ra là sau khi giám định LẦN 2 Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiếp không?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 07/2010/TT-BYT thì:

Khám giám định lại (tái phát) là giám định mức suy giảm khả năng lao động từ lần thứ hai đối với người lao động bị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đã được giám định, sau đó tái phát đã được điều trị ổn định.

Đồng thời Điều 48 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Như vậy căn cứ các quy định nên trên hiện tại Luật chỉ quy định về trách nhiệm chi trả của người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động bị tai nạn được giám định lần đầu, việc giám định lại sẽ là căn cứ để hưởng mức trợ cấp của Bảo hiểm xã hội.

Do đó theo quan điểm của người viết: người sử dụng lao động không có trách nhiệm Bồi thường chênh lệch trong trường hợp giám định lại. Vì trong thời gian điều trị có thể vì một số nguyên nhân chủ quan như người lao đông không tuân theo chỉ định của bác sĩ làm cho tỷ lệ thương tật tăng lên hoặc sau một thời gian người lao động đó không còn làm việc cho người sử dụng lao động cũ nữa nên việc tiếp tục bồi thường là điều khó xảy ra, hoặc giả nếu tỷ lệ thương tật tăng người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường phần chênh lệch vậy nếu tỷ lệ thương tật giảm thì người lao động có trách nhiệm bồi hoàn lại tiền cho người sử dụng lao động không?

Trên đây là một số ý kiến, mong nhận được đóng góp của các anh/chị, em.

  •  3415
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…